วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

TwistedBrush Pro Studio 19.10 + [Keygen]TwistedBrush Pro Studio เป็นโปรแกรมสำหรับวาดรูป และ แก้ไขรูปภาพซึ่งมีเครื่องมือให้ใช้มากมายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะมีการรวมขนาดรูปแบบของแปรงไว้มากกว่า 5000 ชนิดเลยทีเดียวเชียว นอกจากนั้นยังมีการทำงานในแบบเลเยอร์คล้ายๆ ใน photoshop , สามารถทำการโคลนนิ่งรูปภาพได้ มีฟิลเตอร์สำหรับตกแต่งรูปให้ใช้งาน นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกสคริปการกทำงานบางอย่างเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ด้วย คุณสามารถจำลองพื้นหลังได้หลากหลายรูปแบบจากที่มีมาให้แล้วในโปรแกรม เช่น ลายไม้ คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมนี้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นภาพเขียนได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสนับสนุนการทำงานร่วมกับการใช้งานสแกนเนอร์ด้วย

TwistedBrush Pro Studio, the studio is color digital fiddle and a program correct a picture that give the variety of arts nature tool , it abounds 5,000 more brush and the property such as Yeh! , ?? , mass media that is nearly true and picture mud follow to come to , , the particle is , , filter , , recording and other , ++ , besides , you have still can model ground back inventory by the filtration from many canvas paper or , wood character , TwistedBrush Pro , the studio can use in making a job arts the nature from a scratch or , you can use a tool that testifies to modify the photograph that exists in the character of a hand that paints the art , Mandala , the arts and more and more , the property is other , ++ , include supporting imagines , , record like [ model ] , supporting scanner horn integration , , initial , , followwing handbook imagining picture and other , ++ , . ,

TwistedBrush Pro Studio 19.10 + [Keygen]
Files Size: 23.14 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...