วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

Adobe Dreamweaver CS6 V.12.0 Build 5808 + [Activator]โปรแกรมออกแบบและสร้างเว็บไซต์ สำหรับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณออกแบบและสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าจะในรูปแบบ ( HTML , PHP , CSS , JavaScript , XML ) นั้นเองครับ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากจากโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับ เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามานานมากเลยทีเดียว ทำให้โปรแกรมรุ่นใหม่ๆ มีความต้องการหรือฟั่งชั่นต่างๆ ที่ต้องการติดมาครบเลยครับ เป็นโปรแกรมที่ถือว่าดีอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ครับ

Software Descriptions

Write the code for your web site fast and easy

Adobe Dreamweaver software is the ideal tool for web designers, coders, and application developers of all levels. Enhanced coding functions make it a breeze to navigate through complex site pages at design time. Adobe Dreamweaver features improved layout tools that bring expedited workflows, from comp conception to client approval. Furthermore, innovations throughout the Dreamweaver can also help teams and individual developers alike reach the next level in functionality and performance.
Key features

• Live View: View your web pages under real-world browser conditions with the new Live View in Dreamweaver - while still retaining direct access to the code. The new rendering mode, which uses the open source rendering engine WebKit, displays your designs like a standards-based browser.
• Related Files: Manage the various files that make up the modern web page more efficiently in Dreamweaver. The Related Files feature displays all the documents associated with your current page, whether CSS, JavaScript, PHP, or XML, in a bar along the top of your document.
• Code Navigator: The new Code Navigator pop-up window shows you all the code sources that affect your current selection. A click in either Code or Design view brings up the Code Navigator pop-up, which displays CSS rules, server-side includes, external JavaScript functions, Dreamweaver templates, Library files, iframe source files, and more.
• CSS best practices: The Property inspector's new CSS tab shows the styles for the current selection as well as all the applicable CSS rules. Hover over any property to view a tool tip with jargon-free English explanations of CSS principles. New CSS rules can be created and applied in the Property inspector panel and stored in the same document or an external style sheet.
• Code hinting for Ajax and JavaScript frameworks: Write JavaScript more quickly and accurately with improved support for JavaScript core objects and primitive data types. Work with popular JavaScript frameworks including jQuery, Prototype, and Spry.
• HTML data sets: With HTML data sets functionality, you can create your data in a standard HTML table, a series of div tags, or even an unordered list and then choose Insert > Spry > Spry Data Set to integrate that data into a dynamic table on the page with sortable columns, a master-detail layout, or other sophisticated displays.
• Photoshop Smart Objects: Photoshop and Dreamweaver integration has evolved to the next level of compatibility and functionality. Drag and drop an Adobe Photoshop PSD file into a Dreamweaver page to create an image Smart Object.
• Subversion integration: Dreamweaver integrates Subversion software for a more robust check-in/check-out experience with file versioning, rollback, and more. Once you've defined Subversion as your version control system, you can update your site to get the latest versions of its pages directly from within Dreamweaver; no third-party utility or command-line interface is required.
• Adobe AIR authoring support: Create multiplatform desktop applications from your Dreamweaver HTML and JavaScript sites with new Adobe AIR authoring support.
• New user interface: Work faster and smarter across Dreamweaver and other components of the next version of Adobe Creative Suite thanks to a new level of integration and common user interface elements.
What is new in version CS6 12.0 Build 5808

• Fluid Grid Layout: Create cross-platform and cross-browser-compatible web designs using the CSS3-based Fluid Grid Layout system. Work faster and more efficiently as you develop projects using clean, industry-standard code for a wide range of devices and computers. Visually construct complex web designs and page layouts without getting buried in code.
• Improved FTP performance: Save time uploading larger files with the reengineered multithreaded FTP transfer tool. Upload site files faster and more efficiently to speed production time.
• Adobe Business Catalyst integration: Use the integrated Business Catalyst panel in Dreamweaver to connect and edit sites you build with Adobe Business Catalyst (available separately). Build e-commerce sites with the hosted solution.
• Enhanced jQuery Mobile support: Build native mobile apps for iOS and Android platforms using updated support for jQuery Mobile. Build apps to reach mobile audiences while streamlining your mobile development workflow.
• Updated PhoneGap support: Updated support for Adobe PhoneGap makes it easier to build and package native apps for Android and iOS. Create mobile apps by repurposing existing HTML code. Use PhoneGap emulators to check your designs.
• CSS3 transitions: Animate changes to CSS properties as transitions to bring web designs to life. Maintain greater control of web design as you finesse page elements and create captivating effects.
• Updated Live View: Test pages before publishing using updated Live View functionality. Live View now uses the latest version of the WebKit rendering engine to provide the ultimate in HTML5 support.
• Updated Multiscreen Preview panel: Check the display of projects built for smartphones, tablets, and desktops with the updated Multiscreen Preview panel. This enhanced panel now enables you to check rendering of HTML5 content.

System requirements
Windows

    Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 processor
    Microsoft Windows XP with Service Pack 3 or Windows 7 with Service Pack 1. Adobe Creative Suite 5.5 and CS6 applications also support Windows 8. Refer to the CS6 FAQ for more information about Windows 8 support.*
    512MB of RAM
    1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
    1280x800 display with 16-bit video card
    Java Runtime Environment 1.6 (included)
    DVD-ROM drive
    QuickTime 7.6.6 software required for HTML5 media playback
    This software will not operate without activation. Broadband Internet connection and registration are required for software activation, validation of subscriptions, and access to online services.* Phone activation is not available.


Adobe Dreamweaver CS6 V.12.0 Build 5808
Files Size: 296.38 MB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...