วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

Perfect Uninstaller 6.3.3.9 Datecode 07.01.2013 + [Key]


โปรแกรมถอนการติดตั้งซอฟแวร์อีกหนึ่งตัวที่น่าใช้ ที่จะมาทำหน้าที่แทน Add/Remove Program ของวินโดว์นั่นเอง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งฐานข้อมูลโปรแกรมอัพเดทล่าสุด และ ใช้งานง่าย โดยมีความสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรม (Uninstall) และยังสามารถ Backup Registry ได้ด้วย การถอนการติดตั้งโปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลของซอฟแวร์ที่จะถอนการติดตั้ง และลบไฟล์ขยะต่างๆรวมไปถึงทำความสะอาด Registry ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งอย่างปลดภัย และโปรแกรมนี้ยังมีความสามารถ ในการสั่งปิดการทำงานโปรแกรมที่ปิดไม่สนิทอีกด้วย (End Process)

Perfect Uninstaller is a better and easier way for you to completely uninstall any unneeded application that standard Windows Add/Remove Program can't remove. Have you ever been bothered with software applications that can't be uninstalled by the standard Windows Add/Remove Programs? You are the right place!

What Perfect Uninstaller can do for you?
Uninstall / remove any unwanted application in your PC
Forcibly remove unwanted programs that cannot be uninstalled completely from "Windows Add or Remove Programs" control panel applet.
Clear registry entries and drivers that the applications left over
Show detailed information of a certain application installed in your computer
Completely remove Adobe Reader, mcafee, Aol Toolbar, AVG Anti-Virus, Norton 2006/2007 and much more difficult to completely uninstall applications! Start your free trial now!

With Perfect Uninstaller, you can uninstall any unwanted applications in your system easier and faster. The standard Add /Remove Program can not often completely uninstall all applications and broken registry keys.Unlike your own PC Add/Remove Program , Perfect Uninstall can not only uninstall the applications , but also clean the registry files left over themselves. It will protect your PC from corrupted registry errors , improving your PC performance and speed !

Features And Benefits:
Faster than the standard removal applet that comes with Windows.
Provide different ways of application view to accord with your use habit: by Icons, by List, by Details.
Remove programs that could not be removed by Add/Remove program.
Completely clean the empty / corrupted registry entries that a certain application left over.
Protect your registry from empty / corrupted errors and improve your PC performance.
Forcibly remove hidden application installed in your system.
Fast point to the folder where application installed.
Check details of a certain program installed in your computer to decide whether to uninstall it or not.
Easy of use and friendly user interface.
Show details about currently installed applications.

Perfect Uninstaller 6.3.3.9 Datecode 07.01.2013 + [Key]
Files Size: 2.69 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...