วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

Windows XP Professional SP3 (x86) Integrated January 2013 01 11

Windows XP Professional SP3 (x86) Integrated Jan2013 คือ Windows XP Professional SP3 32bit (x86) แบบเดิมๆ ที่ไม่ได้รับการปรับแต่งใดๆในส่วนของระบบการทำงาน ไม่มีโปรแกรมเสริม ไม่มีเครื่องมือเสริม แต่ได้มีการนำเอา MSN Explorer และ Internet Explorer 6 ออกเพราะเป็นรุ่นเก่าเกินไป และ ได้เพิ่มเติมในส่วนของ ชุดโปรแกรมปรับปรุง Service Pack และ การอัพเดททั้งหมดที่ผ่านมาของ Microsoft, IE8, Adobe Flash Player (11.5.502.146) และ SATA drivers ที่เป็นพื้นฐานลงไป

This is the original Windows XP Professional SP3 (32-bit) ISO from Microsoft. Including Microsoft updates until 11.1.2013, Internet Explorer 8, Adobe Flash Player 11.5 and SATA drivers.


- This release is the best you could find on the net, because Maherz made it just simple:

* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* NO serial needed during installation, the key is already inserted.
* Activated and passes Microsoft Windows Genuine validation test.
* It's the original image from Microsoft except added updates, IE8, Adobe Flash Player (11.5.502.146) and SATA drivers!
* Windows Messenger, MSN Explorer and Internet Explorer 6 were removed.


- System requirements:

* Pentium 233-megahertz (MHz) processor or faster (300 MHz is recommended).
* At least 64 megabytes (MB) of RAM (128 MB is recommended).
* At least 1.5 gigabytes (GB) of available space on the hard disk .
* Video adapter and monitor with Super VGA (800 x 600) or higher resolution.

- Hashes of ISO file:

* CRC32: 7B0765A5
* MD5: EB33EC03506FE4E679F5E53954A532CE
* SHA-1: CE12EE3B923CBE94D0970862E573293D17D9F961
Windows XP Professional SP3 (x86) Integrated Jan 2013
Files Size: 584 MB

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...