วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

Dupehunter Professional 9.6.0.3940 + [Keygen] โปรแกรมค้นหาและลบไฟล์ซ้ำ


Dupehunter Professional เป็นเครื่องมือสำหรับทำการลบไฟล์ซ้ำ,ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ โดยโปรแกรมมีความสามารถในการค้นหาไฟล์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด เพื่อลบไฟล์ที่มีซ้ำกันอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คได้ โดยโปรแกรมมีความแม่นยำ และ ความเร็ว ในการค้นหาไฟล์ต่างๆ สามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้เช่น กำหนดนับวันที่ไม่ได้เรียกใช้งานไฟล์นั้นๆ, กำหนดขนาดของไฟล์นั้นๆ, กำหนดชื่อที่ใกล้เคียงกับไฟล์นั้นๆ หรือมีชื่อที่ตรงกันแต่ขนาดไม่เท่ากัน, กำหนดรูปแบบไฟล์ได้เช่น ไฟล์ เสียง,วีดีโอ,รูปภาพ,เอกสาร ฯ โดยโปรแกรมสามารถคำนวนค่า CRC-32 (32 bit), MD5 (128 bit) และ SHA-1 (160 bit) ของระบบฐานสอง เพื่อเปรียบเทียบความต่างกันของไฟล์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถพิเศษของโปรแกรม
- สนับสนุนการค้นหาไฟล์กว่า 7 ล้านไฟล์ภายในการค้นหาครั้งเดียว
- สนับสนุนการเข้ารหัส UTF-16 Unicode สำหรับชื่อไฟล์ และ ที่อยู่ของโฟเดอร์
- สนับสนุนการค้นหาไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ที่มีการ compression กว่า 1 ล้านไฟล์
- สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
- มีการประมวลผลที่ปลอดภัย และ สามารถตั้งค่าให้ละเว้นพื้นที่ต่างๆได้


Dupehunter Professional is a professional tool for the identification of duplicated files on Windows operating systems. We would like to introduce you to Dupehunter Professional, an innovative search program to identify duplicated files on personal computers or in a network. Dupehunter Professional has a well-considered basis and offers a high degree of flexibility. Dupehunter Professional finds and removes duplicate files regardless of file name. It works with calculated Hash values of CRC-32 (32 bit), MD5 (128 bit) and SHA-1 (160 bit). A binary comparison is also available.

With the speed and functionality of Dupehunter Professional you have a perfect tool for computer forensics to find easier any evidences of computer crime. You can also erasing files acc. to US DoD 5220-22.M, Gutmann method or with Random data!

Advantages:

    Save expenses for new hardware.
    Saving of working hours by clearly assigned files without redundancy!
    Improvement of the security structures by clear distribution of files.
    Increasing of the data security in companies!


Highlights:

    Supports up to 7 million files in a single search!
    Supports UTF-16 Unicode file names and folder paths!
    Supports sanitizing of critical data!
    Supports file compression with 1 million files per archive!
    Provides one of the fastest search engine!
    Provides job-based process priority.
    Provides details rich XML export files.


Version 9.6.0

    Full Unicode compatibility
    No CRC-32 algorithm
    No export to Excel XLS
    No export to Word DOC
    New optmized XML export
    New modern user interface
    Lesser dialogs
    Process priority job-based
    Export folder job-based
    XML export incl. priorities job-based
    Export of search protocol to XML
    Export of search result to CSV and XML as UTF-16 format
    Simple language switching
    Main window resizable
    Big screen font with 12 Twips
    SQX compression replaced with ZIP 64 compression
    The search can be paused
    Mouse hints can be disabled
    Calling from context menu in Windows Explorer
    Job folder adjustable by administrator
    Export folder adjustable by administrator
    Zip passwort adjustable by administrator
    Export of all files or only from a selection
    Export of owner names from files
    Export of serial numbers from local disks
    AES 256 bit encryption for created ZIP archives
    New job file format (incompatible with older versions!)
    Only Windows 2000 and newer supported!

Dupehunter Professional 9.6.0.3940 + [Keygen]
Files Size: 5.04 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...