วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

Tracks Eraser Pro 8.85 Build 1000 + Patchโปรแกรมลบทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกกิจกรรมที่คุณเคยกระทำเมื่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เหมือนว่าคุณไม่เคยเข้าใช้งานโปรแกรมเหล่านั้น ทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การจดจำรหัสผ่านในเว็บเบราเซอร์ ข้อมูลการค้นหา, ข้อมูลการเข้าใช้งานโปรแกรม, ปลายทางที่ถูกบันทึกล่าสุดของโปรแกรมต่างๆ จะถูกลบทิ้งทั้งหมด ในการลบข้อมูลต่างๆนั้น โปรแกรมมีความสามารถในการเขียนทับข้อมูลที่ลบ ซ้ำๆ เพื่อไม่ให้มีใคร หรือ โปรแกรมใดๆ สามารถกู้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ จึงแน่ใจได้ว่า จะไม่มีใครรู้ถึงกิจกรรมต่างๆที่คุณทำอย่างแน่นอน

ความสามารถของโปรแกรม

ลบประวัติการเข้าใช้งานเบราเซอร์ อย่างเช่น IE, Netscape, AOL, Opera ฯ
ลบคุกกี้ ของ IE, Netscape, AOL, Opera ฯ
ลบแคชของอินเทอร์เน็ต (แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว)
ลบประวัติอินเทอร์เน็ต
ลบประวัติการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ลบ IE ปลั๊กอิน (เลือกได้)
ลบไฟล์ index.dat
ลบประวัติของการเริ่มต้นเรียกใช้เมนู
ลบประวัติของการเริ่มต้นการค้นหาเมนู
ลบข้อมูล Windows Temporary
ล้างข้อมูล recycle bin

นอกจากนี้ยังสามารถลบประวัติการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆได้กว่า 100 โปรแกรม และสามารถ update เพื่อรับ plugins เสริมได้ อย่างเช่น

RealPlayer
RealOne
Media Player
Divx Player
QuickTime
Microsoft Office
Winzip
AcrobatTracks Eraser Pro deletes following history data for you:

Delete Address bar history of IE, Netscape, AOL, Opera
Delete Cookies of IE, Netscape, AOL, Opera
Delete Internet cache (temporary Internet files)
Delete Internet History files
Delete Internet search history
Delete history of AutoComplete
Delete IE plugins (selectable)
Delete index.dat file
Delete history of start menu run box
Delete history of start menu search box
Delete windows temp files
Delete history of open/save dialog box
Empty recycle bin

With the free plugins of Tracks Eraser Pro, It can also delete history of up to 100 popular applications, it can

Delete playlist history of Realplayer
Delete RealOne playlist history
Delete Media Player playlist history
Delete playlist history of Divx Player
Delete QuickTime playlist history
Delete Microsoft Office recent files list
Delete Winzip recent extract files list
Delete Acrobat recent files list
Delete history data of over 100 other popular applications

With Tracks Eraser Pro leave out any left trace of your Internet activities or other applications like iTunes, Quicktime, Windows Media, Office, etc. Your browser's capabilities to delete temporary files is not really as good as you think; with this tool you can erase any trace from the hard drive and keep personal data and private information safe from hackers or other users.

It was designed to be simple and easy to understand. It has a short menu of options, and a menu that lists everything to be cleaned from cookies and IP addresses to specific Web site passwords.
Pressing the erase button, a pop up will show what is being inspected. When finished, the status screen will show all the files that were cleaned, registry keys released, and disk space that was freed.
Protect yourself by erasing the cache, cookies, history, visited URLs, auto-complete, run and search history, recent documents from the browser, temp folder and more. If you wish you can add exceptions and always keep certain URLs or cookies

Home page - http://www.acesoft.net/

Tracks Eraser Pro 8.85 Build 1000 + Patch
Files Size: 2.56 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...