วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

Internet Cell Boost v3.0.0 + Patch (XP Only)


โปรแกรมปรับแต่งการทำงานของการเชื่อมต่ออินเตอร์ให้สามารถทำงานได้เต็มที่ รองรับการเชื่อมต่อประเภท DSL หรือ Cable Modem, GPRS, UMTS, HSDPA, WiMax, Dial-Up Modems, ISDN, Satellite, WIreless Network และ Optical Fiber สามารถเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ, เพิ่มความเร็วให้กับเว็บเบราเซ่อร์ให้สามารถเรียกหน้าเว็บได้เร็วขึ้น สามารถรับชมสตรีมมิ่งต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่กระตุก สนับสนุนการปรับแต่งค่าการทำงานของโปรแกรม Mozilla Firefox และ Internet Explorer สามารถใช้งานได้ดีกับระบบปฏิบัติการที่ต่ำกว่า Windows 7 ลงไป สำหรับ Windows 7 ไม่แนะนำให้ใช้ครับ
Optimize your Internet connection speed by applying several tweaks that help you get the most out of your subscription package
Works on 31 different connections including DSL or Cable Modem, GPRS, UMTS, HSDPA, WiMax, Dial-Up Modems, ISDN, Satellite, WIreless Network and Optical Fiber
Completely free to use with no hidden fees, plus the option to upgrade to Highspeed Surfer for more features
Extremely easy to use. Just select your Internet connection type and it automatically does the rest
Faster download speed and improved website browsing
Parallel sever connections and concurrent downloads
A much smoother multimedia streaming experience
Optimized configurations for Mozilla Firefox and Internet Explorer
Improved LAN, WAN and VPN performance

System Requirements :

300 MHz CPU Speed
16 Megabytes of installed RAM
3 Megabytes free hard disk space
Internet Connection / Network
System Operations:
Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP (64-Bit Editions Supported)/
7 (Admininstrator But Not Recommended)

Categories: Aplication, Sofware, Windows
Release name: Internet Cell Boost v3.0.0 FULL [Speed up 300%]

Internet Cell Boost v3.0.0 + Patch
Files Size: 2.8 MB

ONE2UP  Download
ZIDOFILE  Download
THCYBER  Download
MEDIAFIRE  Download

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...