วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

Zentimo xStorage Manager v1.7.1.1224 + Patch โปรแกรมถอดอุปกรณ์ USB อย่างปลอดภัย


โปรแกรมจัดการกับอุปกรณ์ USB ที่จะมาแทนที่ ฟังก์ชั่น Safely Remove Hardware ของวินโดว์ โปรแกรมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอุปกรณ์แบบพกพา และ ถอดออกได้อย่างปลอดภัย โดยที่ข้อมูลต่างๆ และ ตัวอุปกรณ์ ไม่เกิดความเสียหาย โดยโปรแกรมจะทำการยกเลิก processes ต่างๆที่ทำงานเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับซอฟแวร์ (สามารถทำงานได้ดีกว่าฟังก์ชั่น Safely Remove Hardware ของวินโดว์) สนับสนุนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Port USB อย่างเช่น Flash Drive,External HDD ,Card Reader และอื่น ๆ โดยแสดงสถานะของอุปกรณ์ที่ System Tray และยังสามารถใช้ Hot Key เพื่อปิดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้


Zentimo xStorage Manager is a powerful external drive manager. It saves time and extends user abilities on active work with flash-drives, portable drives, card readers, and other gadgets. It comes with several handy features such as: drive letter management, portable app quick launcher, powerful autorun customizations, enhanced safe device removal, and speed tests for attached drives.

In Windows, most USB drives have the same name: "USB mass storage device" which makes it difficult to identify your drives when using multiple drives simultaneously; Zentimo solves this problem by identifying your devices by brand and drive name. Zentimo can also identify processes that are preventing drive removal and allows you to force the drive to stop in a safe manner.

Zentimo features accurate speed tests that measures the file read\write speeds of 3 different file sizes: small files (32 KB), medium files (3 MB), and large files (100 MB). The average speed calculated by Zentimo reflects your drives real performance more accurately than characteristics from the vendor's specification.

Another improvements and bug fixes

Folder mount points are now displayed in a full size (not truncated)
Card reader drives are displayed even when the option “Display storage device
volumes” is disabled
Card reader drives are displayed even when the option “Display storage device volumes” is disabled
Skin scheme file now has usual web format of the colors
Fixed: Verbose logging was enabled by default
Fixed: Autorun programs called before changing drive letters (e.g. for fixed drive letters). This caused double calling of the autorun programs.
Fixed: and some other minor bugs


Os : Xp/Vista/7/8


Zentimo xStorage Manager v1.7.1.1224+Patch
Files Size: 7.85 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...