วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

Norton 360 Final + [Trial Reset]

- Norton Internet Security - คือ Norton Antivirus ที่เพิ่มเครื่องมือด้านความปลอดภัยด้านอื่นๆ เช่น firewall, phising, spam เข้ามาด้วย

- Norton 360 - เป็นซูเปอร์เซ็ตของ Norton Internet Security อีกต่อหนึ่ง เพิ่มเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การแบ็คอัพ การปรับแต่งสมรรถภาพของพีซี เข้ามาอีก


Norton 360 ผู้ใช้หลายคนที่ท่องอินเตอร์เน็ต คงต้องเจอปัญหาจากไวรัส สปายแวร์ Torjan หรือ Worm ต่างๆ ที่มาสร้างความรำคาญ หรือหนักกว่านั้นคือการทำให้งานหรือข้อมูลของผู้ใช้เสียหาย เพราะโปรแกรมสามารถบล็อกไวรัสเหล่านั้นได้ แถมยังป้องกันแฮกเกอร์ได้ด้วย Smart Firewall แบบสองทิศทาง รวมถึงใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการสแกนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว สามารถเลือกเป็น Quick Scan หรือ Full System Scan ก็ได้

ความสามารถของโปรแกรม Norton 360

- สามารถหยุดภัยคุกคามที่ระบบป้องกันไวรัสแบบเก่าทำไม่ได้
- สามารถกรองอีเมล์ที่ไม่ต้องการด้วยการป้องกันสแปมในระดับมืออาชีพ
- บล็อกเว็บไซต์ฟิชชิ่งและตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
- ป้องกันแฮกเกอร์ลักลอบดักจับข้อมูลและขโมยข้อมูลในขณะที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัว
- มีฟังก์ชั่น PC Tune up เพื่อเช็คค่า Performance ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องของผู้ใช้ได้
- สามารถปรับแต่งการจัดการภายใน Hard Disk Optimize ได้
- สามารถ Clean up ค่าต่างๆ ในการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ได้
- บันทึกไฟล์ที่สำคัญภายในเครื่องไปยังเว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีการรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ
- สามารถกู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์ที่สูญหายได้
- ค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปโดยอัตโนมัติ

โปรแกรม Norton 360 6.0 นับได้ว่าเป็น Antivirus ที่ดีมากอีกตัวหนึ่ง ด้วยการมีความสามารถเด่นๆ ที่รวมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเพื่อปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์จากภัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Interface ที่ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก แถมตัวโปรแกรมยังตรวจสอบการอัพเดทเป็นระยะๆ ทุก 5-15 นาที เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเจ้าไวรัสทั้งหลาย

Benefits

    Say goodbye to viruses
        It's okay to blink, because we never do – SONAR technology and live 24x7 Threat Monitoring watch over your PC for any suspicious behavior to quickly identify threats.
        Download away – we scan the files you download and eliminate online threats that we find.
        Deep clean your PC – our powerful Threat-Removal Layer targets and scrubs out aggressive, hard-to-remove infections that less sophisticated products often miss.
        Harness global power – only Norton can bring you the ultra-fast Network Defense Layer to block a multitude of threats before they can even touch your PC.
        Protection from the future, available today – our exclusive reputation and behavior antivirus technology are so advanced that they can stop online threats that bad guys haven't even created yet.
        Keep out trespassers – Browser Protection blocks unsafe websites that secretly download software that can steal personal information or take over your PC.
    Neutralize online identity thieves – it's the only way to shop, surf and visit social networks without worry
        It's easy to stumble into the wrong part of the web – we block "phishing" websites set up to trick you into leaking your passwords, credit card numbers or worse.
        Facebook links are tempting – now you don't need to worry if a Facebook News Feed contains dangerous downloads or fraudulent links.
        Protects your identity by securely storing and automatically entering your user names and passwords.
    Help keep kids safe from Internet dangers with Norton Online Family
        Easily connects you to Norton Online Family right from within your Norton Control Center.
        Lets you know what your kids are up to online by tracking which websites they visit, and allows you to block inappropriate sites.
        Keeps an eye on your kids’ social network activities and who they’re chatting with online, so you can spot potential dangers.
    Engineered to go unnoticed – because great protection doesn't get in your way or slow you down
        Blazingly fast performance delivers fast browsing and file scanning.
        Intelligent detection and quiet background operation block threats and won’t overload you with pop-up warnings or restart requests.
        So smart, it scans and runs updates only when you’re not using your PC – with no need to reboot after updates.
    Everyone's talking cloud. And with our new Cloud-based Norton Management, it’s easy to stay in control
        Lets you fix, update, renew or install Norton products on additional PCs without needing to track down the product key or install CD.
        Works from anywhere over the Internet with a few simple clicks.
    Accidents happen. Hard drives fail. Coffee gets spilled. Make sure you always have a backup.
        Automatic backup takes care of your photos, music, and other important files and backs them up to a disc, USB device, or online to one of our secure data centers.
        Protects files you back up online with government-grade encryption.
        Lets you get up and running fast - Norton backup restores files with just a few clicks.
    PC need a pick me up Keep it running fast and trouble-free with our exclusive clean up and tuneup features.
        Fixes common problems that can slow down or cause your PC to crash or freeze.
        Gets rid of unnecessary files and optimizes your hard drive.
        Frees up system memory.

Features

    Our ultimate protection for your PC – includes everything from Norton AntiVirus and Norton Internet Security with 2 GB of secured online storage.

EXCLUSIVE

    Norton Protection System – Our 5 patented layers of protection detect and eliminate threats more quickly and accurately than other technologies.
    Network Defense Layer Protection – Stops online threats before they can reach your computer.

IMPROVED

    SONAR Behavioral Protection & Live 24x7 Threat Monitoring – Stays ahead of, detects and eliminates threats that haven’t been invented yet by watching your PC for suspicious activity.

NEW

    Threat-removal Layer – Targets and eliminates hard-to-remove threats less sophisticated products often miss.

EXCLUSIVE

    Norton Management – Cloud-based controls let you fix, update, renew and install Norton 360 over the Internet with a few simple clicks. It brings together your available Norton protection for other devices, like your Mac computer, smartphone or tablet, in one place.
    Norton Safe Web for Facebook – Scans your Facebook News Feed for dangerous links, infected downloads and unsafe websites.
    Automatic Backup – Backs up your photos, music and other important files only when you’re not using your computer, so it won’t get in your way and you don’t have to remember to do it.
    PC Tuneup – Fixes common computer problems, frees up memory, removes unnecessary files and cleans up your hard drive.

NEW

    Always up-to-date Product Version – Norton automatically sends you important product and feature updates throughout the year. The latest version installs without you needing to do anything.
    FREE 24x7 Support – Offers you expert help and answers by phone, live chat or online, whenever you need them. 1

EXCLUSIVE

    Parental Controls Management – Lets you access Norton Online Family through Norton 360.
    Antiphishing Technology – Blocks fraudulent “phishing” websites set up by online scammers to steal your money, passwords, and identity.
    Norton Identity Safe – Remembers, secures and automatically enters your user names and passwords for you.

EXCLUSIVE

    Insight – Improves performance by identifying safe files and only scanning unknown files.
    Norton Safe Web – Proactively protects you while you surf the Web by warning of and blocking unsafe and fake websites right in your search results.2
    Browser Protection – Proactively protects you by checking for and blocking online threats as your browser loads, to stop online threats before they can do damage.
    Web-Based Backup Access – - Lets you download and share photos, videos and other files you’ve backed up online, anytime, anywhere via the cloud.
    Download Insight 2.0 – Protects you from dangerous applications before you install them by telling you if they are harmful or unstable.
    Vulnerability Protection – Stops cybercriminals from using security holes (vulnerabilities) in applications to sneak threats onto your PC.

IMPROVED

    Bandwidth Management 2.0 – Automatically adjusts Norton data usage updates when you connect to 3G networks to avoid using up your monthly data allotment or causing overage fees.

EXCLUSIVE

    Norton Pulse Updates – Updates your protection every 5 to 15 minutes, without disrupting you.


Norton 360
System Requirements

    Microsoft Windows XP (32-bit) Home/Professional/Tablet PC/Media Center (32-bit) with Service Pack 2 or later
    Microsoft Windows Vista (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate with Service Pack 1 or later
    Microsoft Windows 7 (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/Home Premium/Ultimate
    Microsoft Windows 8 and Windows 8 Pro (32-bit and 64-bit)

Minimum Hardware Requirements

    300 MHz for Microsoft Windows XP, 1 GHz for Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows 7
    256 MB of RAM
    300 MB of available hard disk space
    CD-ROM or DVD drive (if not installing via electronic download)

Browser Support for Phishing Protection, Safe Search, and Password Management

    Microsoft Internet Explorer 6.0 or later (32-bit only)
    Mozilla Firefox 3.0 and later (32-bit only)
    Google Chrome browser 10.0 or higher

Support for Antispam

    Microsoft Outlook 2002 or later
    Microsoft Outlook Express 6.0 or later
    Windows Mail (spam filtering only)

Browser Support for Vulnerability Protection and Phishing Protection

    Microsoft Internet Explorer 6.0 or later (32-bit only)
    Mozilla Firefox 3.0 and later (32-bit only)

Email scanning supported for POP3-compatible email clients

Norton 360 Final + [Trial Reset]
Version: 20.1.0.24
Files Size: 147 MB

Download | Norton 360 Final (Direct Link)
Download | N360Trial Reset Multi-Links

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...