วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

IObit Smart Defrag 2.7 (Dec 31,2012) สุดยอดโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ใช้งานง่ายอีกหนึ่งเทคโนโลยี จาก IObit โปรแกรมสำหรับปรับแต่ง จัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว รวมไปถึงทำให้ระบบโดยรวมทำงานได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สามารถทำการ Defrag ข้อมูลในเครื่องได้อย่างรวด และ ปลอดภัย พร้อมกับ UI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โปรแกรมมีความสามารถพิเศษที่สามารถจัดเรียง Boot Time ได้ และ สามารถ Optimize การทำงานของฮาร์ดดิสก์ สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมทำงานแบบ Automatic Defrag เมื่ออยู่ในสถานะ Idle และยังมีฟีเจอร์ Smart Silent Technology (ทำงานแบบเงียบๆ ไม่เด้งนู่นนี่ขึ้นมารบกวน) โปรแกรมนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือของ Advanced System Care และยังเป็น Freeware อีกด้วย


Accelerate the whole system with fast and efficient disk defrag freeware

It is known that disk fragment has been a primary cause of slow and unstable PC performance. Smart Defrag 2 is such a FREE disk defrag tool that provides extremely fast and efficient defragmentation to your hard drives intelligently for faster file loading and high disk performance. With "install it and forget it" feature, Smart Defrag 2 works automatically and quietly in the background on your PC, keeping your hard disk running at its top speed. This powerful, award-winning free disk defragmenter is 100% safe and clean with no adware, spyware, or viruses.

Key Benefits

Extremely Fast and Efficient Defragmentation Enhanced
    Using IObit's latest disk defrag engine and the new "Boot Time Disk Defrag" technology, Smart Defrag 2 has not only the world's fastest defragmenting speed but also the most advanced defragmenting ability. It's been specially designed for modern, large hard drives , which eliminates the long waiting time.

Designed for Top Disk Performance Enhanced
    Smart Defrag 2 doesn't just provide simple defragmentation. It also streamlines your file system, places the frequently used files and directories into the fastest area of the disk, enabling your computer to run at top speed with the most stability.

Always-on Automatic Defragment Enhanced
    Smart Defrag 2 works automatically and quietly in the background, so it continually and constantly keeps your computer fragment-free.

"Boot Time Disk Defrag" Technology New!
    Smart Defrag 2 is using a new "Boot Time Disk Defrag" technology which allows you to defrag files during the system boot process, while these files cannot be defragged or are not safe to move after the system is already boot-up.


Smart Defrag Product Specs
Current Version:     2.7
File Size:     4.74 MB
Operating System:     Designed for Windows 8, Windows 7, Vista, XP and 2000
Release Date:     Dec. 13, 2012
Home Page: http://www.iobit.com
Designed to:     Keep your hard disk running at peak performance.
Languages:     English, Albanian, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Flemish, French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesia, Italian, Japanese, Kashubian, Korean, Kurdish, Malay, Malayalam, Norwegian, Polish, Portuguese(PT-BR), Portuguese(PT-PT), Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese, ChineseSimplified, ChineseTraditional.


IObit Smart Defrag 2.7
Files Size 4.68 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...