วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

CyberLink Power2Go Essential 8.0.0.1429 + Patch


โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับแผ่น CD/DVD จากค่าย CyberLink ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากโปรแกรม Power DVD เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก สำหรับ CyberLink Power2Go ได้รวบรวมเอาความสามารถด้านมัลติมีเดียไว้มากมายด้วยขนาดของโปรแกรมที่ใหญ่เอาเรื่อง ทำให้คุณสมบัติ และ ความสามารถในการทำงานสูง สำหรับโปรแกรมตัวนี้ มีความสามารถเด่นๆ ก็อยู่ที่การประมวลผล และ บันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมัลติมีเดียได้ดี สามารถ copy แผ่น cd/dvd ได้หลายรูปแบบ สนับสนุนฟอแมตมีเดีย HD DVD, Blu-ray, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD + R9 และ DVD-RAM. สนับสนุนรูปแบบการเข้ารหัสวีดีโอ NTSC/PAL และยังมีความสามารถในการสร้าง Slideshow, Mixed ออดิโอ/วีดีโอ/รูปภาพ ภายในแผ่นเดียว , และยังสร้าง VirtualDrive , SystemBackup ได้อีกด้วย
CyberLink Power2Go - Next Generation Burning with the full functionality to back up your files, create audio CDs and burn CDs, DVDs, Blu-ray Discs(BD) provides you with the best way to maximize your disc burning capabilities. Using Power2Go with drag and drop feature, you can create a data backup, music or movie disc easily and quickly. The software supports the most complete range of disc formats on the market today. It also comes with an abundance of handy disc utilities to help you with the disc creation process. Industrial grade encryption, more creativity and control of your media files with a robust engine that take care of all your burning needs. Designed for both home and enterprise users, Power2Go provides the security that enterprises crave and the ease of use that home users want. Power2Go also includes a set of media tool that lets you share your media files in style. Power2Go also supports the latest Blu-ray format - BDXL. With BDXL, you can burn up to 128GB (4 layers) on a single Blu-ray disc.

The All-Media Disc Burning Software:
- Burn files & copy discs to BDXL, Blu-ray, DVDs & CDs
- Encrypt (256-bit) and safeguard files on discs
- Make interactive photo gallery discs
- Create pro-like video DVDs, burn audio CDs, & rip MP3s
- Fast and easy burning by Drag 'n' Drop to desktop gadget

Key features:
- Burn Any Media to Any Disc: CD, DVD+/-, Blu-ray disc or even the latest 128GB BDXL, Power2Go 7 has got you covered. With support for all disc formats, you can simply insert your disc, select your files and let Power2Go handle the rest.
- Safeguard Your data: Losing your Disc is a nightmare especially when it contains sensitive data. Encrypt your disc with Power2Go's 256-bit industrial strength encryption and your data will be safe from unauthorized access.
- Drag and Drop Burning: Desktop Gadget allows you to burn your files right from your desktop. For more control, simply open Power2Go and drag and drop the files like you would in Windows Explorer.
- Copy your Disc the Smart way: Finding it difficult and frustrating to copy your entire disc on Windows? Power2Go lets you duplicate your CDs, unprotected DVDs and Blu-ray Discs easily. Or you can simply copy your disc as a disc image for future use. Enjoy the easiest Data burning experience.
- Disc Image Viewer: No more second-guessing what is in that .ISO image file. Power2Go comes with a disc image viewer so you can access and extract files and folders directly from an .ISO image onto your hard drive without the need to burn to a disc.
- Rip, Edit and Burn your Audio: Want to copy a song from your favorite CD or extract a soundtrack from your video? Let Power2Go rip and extract your audio files for you. Includes WaveEditor so you can trim or enhance your tunes before distributing them.

Turn your Photos and Videos into a Masterpiece
- Interactive HD Photo Gallery: Power2Go's new Photo Gallery Creator lets you showcase your photos as an interactive slideshow in their original HD image quality. With support for text and Internet link, it is perfect for company profiles and catalogues.
- Pro-like Video Disc Authoring: Give your video disc a new look with a stylish, professional looking DVD menu. Customizable with your own videos, pictures and text, create a menu that best suits your needs while you are burning your DVDs.
- Unlimited FREE Menu Templates: Wish to have a new menu for every disc you created? Now you can. DirectorZone offers free downloading of an unlimited number of DVD menu templates designed by DirectorZone members

Features:
• Full range of instruments for recording various file formats and disc types
• Support for Blu-ray Disc allows you to save huge amounts of data, such as backing up movie and photo files
• Supports automatic splitting of files across multiple disks, if the file size exceeds the available space.
• Slideshow editor for converting photos into slideshows
• Ability to create mixed media discs (audio / video / photos on the same disk)
• Instant Search (search using file names or tags in the case of music files)
• DVD Authoring for creating a menu to record on DVD
• Inserting DVD chapters
• Video Trimming
• VCD and DVD burning
• Supports both NTSC and PAL
• Copy songs from your CDs to MP3, WMA or WAV files
• The normalization between tracks
• Audio File Converter
• Extract music tracks from video files
• Audio CD Burn
• Supported audio formats: LPCM, or Dolby Digital Audio
• Insert gaps between audio tracks
• Drag-and-drop desktop icons

CyberLink Power2Go Essential 8.0.0.1429 + Patch
Files Size: 411.59 MB

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...