วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

Media Magic Burning Toolbox v5.5.1 + [SN]

Magic Burning Toolbox เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถเกี่ยวกับการไรท์แผ่น CD/DVD และ แผ่นข้อมูล  ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้งานได้ง่าย และ รวดเร็ว สามารถไรท์ไฟล์มีเดียต่างๆ อย่างเช่นภาพยนต์ เพลง รูปภาพ Slideshow ลงในแผ่น CD/DVD ก็อปปี้แผ่น CD/DVD และ Blu-ray สร้าง และ ไรท์แผ่นจากไฟล์ ISO, CUE/BIN , ลบดิสก์ ฯMagic Burning Toolbox is an all-sided music/video burning tool for disc creation and backup. The program can be used to create audio CD in order to use your music collection on the road. You can save the music CD tracks onto your computer; movie DVD as well as video CD can be easily burned; data disc is good for a second copy of your stuff; also there are some tools for ISO image making and burning.

Features
Burn and update data discs:
Burn data to discs and update previously burned discs by adding and removing files and folders.

Rip and burn music:
Rip music from CDs and burn music to audio CDs and MP3 discs on CD, DVD and Blu-ray in a variety of formats.

Burn movies to DVDs and data discs:
In addition to the new slideshow DVDs you can burn video DVDs, Video CDs (VCD), Super Video CDs (SVCD) and data video discs.

Copy CDs, DVDs and Blu-ray discs:
Just insert a disc, select Copy to image/ Burn disc from image and you’re ready to copy.

Create and burn disc images:
You can both create and burn ISO, CUE/BIN image formats.

Erase rewriteable discs:
Quick and easy erase functions for reusing rewriteable discs.

    Multi-disc file backup and restore on CDs, DVDs and Blu-ray discs
    Create compressed backup archives with powerful password protection
    Split archives automatically across multiple CDs, DVDs or Blu-ray discs
    Restore archive contents to their original locations
    Integrated Audio CD ripper – store your audio tracks as WMA or WAV files
    New option for setting the number of copies you want to burn (available for all disc formats)
    Discs can now be verified immediately without being ejected first (if the drive supports this feature)
    Numerous other small improvements that make the program easier to use and more effective
    Create MP3 CDs/DVDs discs
    Burn Movies as Video DVD, Video CD (VCD) or Super Video CD (S-VCD)
    Create and burn CD/DVD Images
    Erase CD-RWs / DVD+RWs / DVD-RWs
    Supports file names with up to 127 characters for DVDs and 64 characters for CDs
    Burning speed and other options can all be set automatically
    Burns WAV, MP3, WMA and Ogg Vorbis files directly to Audio CDs without any plug-in
    Create copies from audio, video or data discs easily
    Interactive troubleshooting assistant that helps to solve hardware and media problems
    Integrated support for over 1,700 CD, DVD burners

Media Magic Burning Toolbox v5.5.1 + [SN]
Files Size: 2.48 MB

Download | ONE2UP
Download | PUTLOCKER
Download | ONE2CAR
Download | ZIDOFILE

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...