วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

Your Uninstaller! 7.4.2012.05 DC 22.01.2013 +[SN] (แก้ไข Error Resource แล้ว)

โปรแกรม Your Uninstaller เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนที่ชอบลองโปรแกรมใหม่ๆ โปรแกรมตัวนี้มีหน้าที่ ช่วยถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ โดยสมบูรณ์ และปลอดภัย โดยการแสกนหาไฟล์ตกค้าง และ ทำความสะอาด registry หลังการถอนการติดตั้ง และใน version 7.5 ได้มีความสามารถใหม่ๆ เพึ่มเข้ามาหลายอย่าง เช่น startup manager ที่ทำหน้าที่ ควบคุมโปรแกรมที่รันเมื่อเริ่มต้นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งปิดได้จากโปรแกรมนี้โดยตรง โดยไม่ต้องเข้าไปที่ msconfig ให้ยุ่งยาก และยังมี disk cleaner ที่ช่วยในการกำจัดไฟล์ขยะ,ไฟล์ temporary ต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ทำให้ได้พื้นที่ใช้งานบนฮาร์ดดิสเพิ่มมากขึ้น

- สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ และ ปลอดภัย
- แสกน registry และ entire disk เพื่อล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานจาก entries และ files
- ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่สามารถลบออกได้ด้วย Add/Remove Program
- ถอนการติดตั้งของ Screen Savers
- ล้างประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต
- สำรองข้อมูล และ กู้คืน registry
- จัดการกับ registration key
- ช่วยทำความสะอาดดิสก์ และ ลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
- ทำความสะอาด IE Context Menu
- จัดการกับ Startup และ ควบคุม Windows Startups
- ซ่อมแซม desktop shortcuts และ start menu shortcuts
- แสดงข้อมูลของ Application ที่ถูกซ่อนอยู่
- ถอนการติดตั้งเพียงครั้งเดียวด้วยการ drag-drop (ลากวาง)
- แสดงข้อมูลโปรแกรมที่ทำการติดตั้งล่าสุด
- ถอนการติดตั้งแบบบังคับ Force removal
- อื่นๆ อีกมากมายYour Uninstaller! uninstaller software is the industry's leading uninstaller software. It's the world's 1st smart Drag&Uninstall uninstaller software under the Windows platform, works on Windows 7/ Vista/ XP/. It's as easy as using the recycle bin. Imagine! Just a drag-drop and the program you don't want will disappear from your computer - as well as everything the unwanted program brings! Your Uninstaller! is a user-friendly way of removing unneeded applications on your computer. It can even remove some annoying spywares!

Your Uninstaller! software is a specially designed uninstaller program for both beginning and advanced users. Your Uninstaller! is extremely very fast and easy to use. It has a unique ability to uninstall items by simply dragging programs' icons into the Your Uninstaller! icon. You may also find the application you want to uninstall through a unique search function.

Your Uninstaller! completely removes applications so quickly. Your Uninstaller! starts up 500%-1000% times faster than other Add/Remove programs. As you know, there are many installers in the world, such as InstallShield, Wise Installer, Microsoft Installer and many others. Most applications are built using these installers. Each installer has a unique install database, which makes it difficult to find all the changes programs' make to your computer. That's why other uninstallers can only uninstall part of an application-leaving some files and registry keys.

To solve this problem, Your Uninstaller! uses it's unique technique: SmartUninstall has a database containing information about all installers on the market; so when it uninstalls a program, it automatically detects which installer the application used, then it simply uninstalls the application properly. That's the reason Your Uninstaller! can detect and completely remove all the programs and icons on your computer.

Key features:
• Completely remove any application installed.
• Deep scan of registry and entire disk for unused registry entries and files.
• Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program.
• Uninstall screen savers. [PRO]
• Remove internet surfing traces.
• Backup and restore registry.
• Registration key management.
• Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster! [PRO]
• Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer. [PRO]
• Built-in Startup Manager, take full control of Window startups. [PRO]
• Fix invalid desktop shortcuts and start menu shortcuts.
• Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out "Spy" applications. [PRO]
• Backup/restore installed-applications information.
• Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens! [PRO]
• List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
• Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
• Automatic detection of invalid installations and removing them with one click.
• Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!). [PRO]
• Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP!
• Export programs list to file or printer.
• More ...

Last Update: 22/01/2013 (DataCode)
Support: Windows (2000 / XP / Vista / 7 / 8
Development: URSoft, Inc.
Home Page - http://www.ursoftware.com/uninstaller.htm

Your Uninstaller! 7.4.2012.05 DC 22.01.2013 + [SN]
Files Size: 6.75 MB

3 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...