วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

AusLogics BoostSpeed 5.5.1.0 + [Crack] โปรแกรมดูแลรักษา และ ซ่อมแซม Error ต่างๆ ได้รับการรับรองจาก Microsoft
โปรแกรมดูแลรักษา และ ซ่อมแซม Error ต่างๆของระบบจากค่าย AusLogics สามารถใช้งานได้ง่าย พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลคอมพิวเตอร์ ได้รับการรับรองจาก Microsoft (Microsoft Partner, Gold Application Development) ว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้ดี โดยโปรแกรมนี้มีความสามารถต่างๆมากมาย อย่างเช่น Registey Fix,Clear Junk Files,Fix Broken Shortcuts,Fragmented Files สามารถแสกนค้นหาและแก้ไขส่วนต่างๆได้เพียงคลิกเดียว พร้อมด้วยเครื่องมือปรับแต่งระบบเช่น Speed Up Internet(ปรับแต่งค่า TCP ให้สามารถใช้งาน Internet ได้ดีขึ้น) System Status (ดูการทำงานของระบบแบบ Realtime) Privacy (ทำความสะอาด และ ลบไฟล์ประวัติต่างๆ อย่างพวก Temporary,History ฯ)ความสามารถและเครื่องมืออื่นๆ
- Speed Up Internet(ปรับแต่งค่า TCP ให้สามารถใช้งาน Internet ได้ดีขึ้น)
- Block Banner Advertisements (ป้องกันโฆษณาต่างๆทีแสดงผลในเว็บเบราเซอร์)
- Keep Disk and Registry Clean (ทำความสะอาดฮาร์ดดิสก์ และ รีจิสตรี)
- Optimize Memory and Appearance (คืนค่าหน่วยความจำ (RAM) ที่ถูกเรียกไปใช้ในส่วนที่ไม่จำเป็น)
- Keep your PC fast and safe (แก้ไข ซ่อมแซม ส่วนต่างๆที่เสียหายจากการทำลายของ Malware,Spyware)
- System Optimization Tools (เครื่องมือสำหรับปรับแต่งการทำงานของระบบ)
- Boost Software Products (ช่วยปรับแต่งการทำงานของ Microsoft Office,MSN Messenger,Opera,Mozzila ดีขึ้น)
- Networks Tools (เครื่องมือสำหรับจัดการด้านเน็ตเวิร์ค)
AusLogics BoostSpeed - the ideal solution to keep your PC running faster, cleaner and error-free. This powerful optimization suite will boost Internet connections, tweak Windows to its peak performance, clean registry and block annoying ads. Its a great way to keep your computer clean and optimized. Modify Windows settings, file system and services to greatly increase system performance. Increase startup and shutdown speed, disable annoying CD autorun and error reporting features. BoostSpeed will keep monitoring your system for possible optimizations and let you know if such optimizations are possible. You can also run the System Optimization Wizard to periodically optimize your PC.

Speed Up Internet
Adjust your PC for faster images, music and software downloads, increased browsing speed and reliable Internet connections. View your download speed and graphs. To gain additional performance boost you can also turn on DNS Optimization.

Block Banner Advertisements
Tired of annoying banner advertisements accompanying many web sites? Now you can eliminate advertisements and also speed up your Internet browsing with BoostSpeed Banner Killer! You can add your own web sites to the black list to block them from showing their advertisements.

Keep Disk and Registry Clean
Get rid of junk on the disks and registry of your PC. Remove hazardous and space-wasting files left by untidy programs and crashes of your system. Dramatically increase the performance of your PC by cleaning, optimizing and defragmenting local disks and registry.

Optimize Memory and Appearance
Badly written applications constantly steal memory without giving it back. Thats why your PC becomes unstable with time and you have to reboot. BoostSpeed automatically frees up computer memory to gain additional performance boost. You can also manually recover memory and clipboard.

Keep your PC fast and safe
BoostSpeed will detect most of the popular PC-slowers - bundle-software (such as eDonkey or Kazaa) which silently download malware and spyware to your computer, taking up internet traffic and slowing down the system. This will also keep your system safe from prying eyes of spyware programs.

Boost Software Products
BoostSpeed can improve performance of different software products, including Microsoft Office, Internet browsers (such as Internet Explorer, Opera, Mozzila), E-mail clients (Outlook, The Bat), MSN Messenger, ICQ, Media Player and others.

System Optimization Tools
Greatly increase your PC startup speed with Autorun Manager, where you can disable or remove the programs which try to load up when Windows starts up. Force-uninstall unwanted software products which take up space on your computer and slow it down.

Networks Tools
Keep your connection alive while youre away, synchronize your computer clock with atomic clock over the Internet, lookup domain names and IP addresses, measure your Internet connection speed. Troubleshoot and improve your Internet connection and local network with an excellent selection of network management tools.

Home Page - www.auslogics.com

AusLogics BoostSpeed 5.5.1.0 + [Crack]
Files Size: 12.09 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...