วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

Adobe Flash Professional CS6 V.12.0.0.481 (64bit) + Activate


เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพกราฟฟิก , Animation ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพเลยครับ โดยโปรแกรมสามารถรองรับการทํางานแบบ Layer ได้หลากหลาย และสามารถนำสื่อต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง กราฟิก เสียง ภาพยนตร์ และมัลติมีเดียแทบทุกประเภทมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมการทำงานแบบพื้นฐาน จนไปถึงการเขียนคำสั่งควบคุม (Action Script) ให้โปรแกรม Flash แสดงผลตามที่เราต้องการ โดยเห็นได้ชัดจากเว็บไซต์ในปัจจุบันแทบทุกเว็บไซต์จะนำ Flash เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความน่าสนใจ ดูทันสมัย รวมทั้งจัดการด้านข้อมูลมัลติมีเดียDescription of Adobe Flash CS6

Flash content and applications creating tool

Adobe Flash software is the most advanced authoring environment for creating rich, interactive content for digital, web, and mobile platforms. Adobe Flash helps you build interactive websites, instructional media, engaging presentations, rich media advertisements, games and more. Designers and developers working on both Macintosh and Windows systems depend on Flash and the ubiquitous Adobe Flash Player software to ensure their content reaches the widest possible audience.
Key features

• Adobe Photoshop and Illustrator import: Import Adobe Photoshop (PSD) and Adobe Illustrator (AI) files, while preserving layers and structure, and then edit them in Adobe Flash CS3 Professional. Optimize and customize the files during import with advanced options.
• Frame-based timeline: Quickly add motion to your creations with the easy-to-use, highly controllable, frame-based timeline inspired by traditional animation principles such as keyframing and tweening.
• Shape primitives: Easily create pie wedges, round off rectangle corners, define an inner circle radius, and do much more. Visually adjust shape properties on the stage. And create custom shapes with the included JavaScript API.
• ActionScript 3.0 development: Save time with the new ActionScript 3.0 language, featuring improved performance, increased flexibility, and more intuitive and structured development.
• Sophisticated video tools: Create, edit, and deploy streaming and progressive-download FLV content with comprehensive video support. Ensure the best video experience with a standalone video encoder, alpha channel support, a high-quality video codec, embedded cue points, video import support, QuickTime import, closed captioning, and much more.
• MP3 audio support: Integrate audio into your projects by importing MP3 files. Integration with Adobe Soundbooth makes it easy to edit files as needed, without requiring audio production experience.
• Rich drawing capabilities: Visually adjust shape properties on the stage with smart shape drawing tools, create precise vector illustrations with the new Pen tool inspired by Adobe Illustrator, paste illustrations from Illustrator CS3 into Flash CS3, and more.
• Extensible architecture: Leverage the Flash application programming interfaces (APIs) to easily develop extensions that add custom functionality.
• Convert animation to ActionScript: Instantly convert timeline animations into ActionScript 3.0 code that can be easily edited, reused, and leveraged by developers. Copy animations from one object to another.
• Adobe Device Central: Design, preview, and test mobile device content using Adobe Device Central CS3, now integrated throughout Adobe Creative Suite 3. Create and test interactive applications and interfaces viewable with Flash Lite software.

What is new

• New support for HTML5: Leverage a new extension (available separately) to create interactive HTML5 content by building on core animation and drawing capabilities in Flash Professional. Export as JavaScript to target the CreateJS open source framework.
• Sprite sheet generation: Export symbols and animation sequences to quickly generate sprite sheets that help improve the gaming experience, workflow, and performance.
• Wide platform and device support: Reach Android and iOS devices by targeting the latest Adobe Flash Player and AIR runtimes.
• Prepackaged Adobe AIR application creation: Create and deliver applications with a prepackaged Adobe AIR captive runtime. Streamline application testing and enable end users to run your content without additional downloads.
• Adobe AIR mobile simulation: Simulate common mobile application interactions like screen orientation, touch gestures, and accelerometer to help speed up testing.
• Stage 3D targeting: Turbocharge rendering performance by using direct mode to leverage the open source Starling Framework for hardware-accelerated 2D content.


System requirements
Windows

    Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 processor
    Microsoft Windows XP with Service Pack 3 or Windows 7 with Service Pack 1. Adobe Creative Suite 5.5 and CS6 applications also support Windows 8. Refer to the CS6 FAQ for more information about Windows 8 support.*
    2GB of RAM (3GB recommended)
    3.5GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
    1024x768 display (1280x800 recommended)
    Java Runtime Environment 1.6 (included)
    DVD-ROM drive
    QuickTime 7.6.6 software required for multimedia features
    Some features in Adobe Bridge rely on a DirectX 9–capable graphics card with at least 64MB of VRAM
    This software will not operate without activation. Broadband Internet connection and registration are required for software activation, validation of subscriptions, and access to online services.* Phone activation is not available.

Adobe Flash Professional CS6 V.12.0.0.481 + Activate

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...