วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

Password Recovery Bundle Enterprise 2013 v3.0 + [Keygen] โปรแกรมกู้ Password ครอบจักรวาล

เป็นโปรแกรมสำหรับกู้ Password สำหรับคนที่ชอบลืม Password ต่างๆ โปรแกรมนี้สามารถช่วยเราในการ Unlock Password ที่ใช้ป้องกันไฟล์ต่างๆ ในเครื่อง หรือแม้แต่ Password ที่ใช้ในการล็อคเครื่องโปรแกรมนี้ก็สามารถดูได้ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถดู Password ได้ทั้งไฟล์ต่างๆ ในเครื่องได้มากมาย เช่น Windows, PDF, ZIP, RAR, Office Word/Excel/PowerPoint หรือ พวกโปรแกรม instant messengers, email, web browsers, FTP clients ฯลฯ โดยไม่สนว่ามันจะมันเป็น Password ประเภทไหนซับซ้อนเพียงใดก็ตาม Password ที่เราลืมก็มีโอกาสที่จะกู้กลับคืนมาได้ด้วยโปรแกรมนี้ แต่มีข้อแม้อยู่ว่า Password เหล่านั้นต้องเคยถูกใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นครับ

สนับสนุนการกู้คืน Password ต่างๆ เช่น

- Windows Password เช่น Windows 8, 7, 2008, Vista, XP, 2003, 2000 ฯ
- Email Password เช่น Microsoft Outlook, Windows Mail, Windows Live Mail, Hotmail, Gmail ฯ
- Instant Messenger Password เช่น MSN Messenger, Windows Messenger, Windows Live Messenger ฯ
- Password-Protected Files เช่น WinZip, WinRAR, PKZip ฯ
- Internet Password เช่น Internet Explorer 6 / 7 / 8 / 9, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Google Chrome ฯ


An updated version of Password Recovery Bundle.  Lost any passwords? Having issues with them? This is the right tool to work for you with so many multiple recovery options, it is the one of your best friends.

Description:
Password Recovery Bundle 2013 is a handy toolkit to recover all your lost or forgotten passwords in an easy way! Quickly recover or reset passwords for Windows, PDF, ZIP, RAR, Office Word/Excel/PowerPoint documents. Retrieve passwords for all popular instant messengers, email clients, web browsers, FTP clients and many other applications. A useful password recovery software for both newbie and expert with no technical skills required. No need to call in an expensive PC technician.

Features:

    Reset Windows Password
    Retrieve Email Password
    Instant Messenger Password
    Unlock Password-Protected Files
    Recover Internet Password
    Reveal Asterisk Password

Reset Windows Password
Reset lost Windows administrator or user passwords

Instantly bypass, unlock or reset lost administrator and other account passwords on any Windows 8, 7, 2008, Vista, XP, 2003, 2000 system, if you forgot Windows password and couldn't log into the computer. It can also reset Windows domain administrator/user password for Windows 2012 / 2008 / 2003 / 2000 Active Directory servers.


Retrieve Email Password
Recover lost or forgotten email passwords

Retrieve passwords to mail accounts created in Microsoft Outlook 98 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail, Hotmail, Gmail, Eudora, Incredimail, Becky! Internet Mail, Phoenix Mail, Ipswitch IMail Server, Reach-a-Mail, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, The Bat!, PocoMail, Pegasus Mail, etc.


Instant Messenger Password
Recover forgotten passwords for your instant messenger accounts

Recovers lost or forgotten passwords for MSN Messenger, Windows Messenger, MSN Explorer, Windows Live Messenger, AIM Pro, AIM 6.x and 7.x, Google Talk, MyspaceIM, Trillian Basic, Trillian Pro, Trillian Astra, Paltalk, Miranda, Digsby, Pidgin, GAIM, EasyWebCam, Camfrog Video Chat, Ipswitch Instant Messaging, etc.


Unlock Password-Protected Files
PST Password Recovery - Instantly recover lost or forgotten passwords for Microsoft Outlook 2010 / 2007 / 2003 / XP / 2000 / 97 personal folder (.pst) files.
PDF Password Recovery - Recover lost passwords of protected PDF files (*.pdf). Instantly remove PDF restrictions for editing, copying, printing and extracting data.
Office Password Recovery - Recover forgotten passwords for Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint 2010 / 2007 / 2003 / X P / 2000 / 97 documents.
Archive Password Recovery - Recover lost or forgotten passwords for WinRAR or RAR archives, and ZIP archive created with WinZip, WinRAR, PKZip, etc.
MS Access Password Recovery - Unlock Microsoft Office Access XP / 2003 / 2000 / 97 / 95 database.
SQL Server Password Recovery - Reset forgotten SQL Server login password for SQL Server 2000 / 2005 / 2008.


Recover Internet Password
Recover passwords to websites saved in Internet Explorer, Firefox, Opera

Browser Password Recovery - Recover passwords to Web sites saved in Microsoft Internet Explorer 6 / 7 / 8 / 9, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Google Chrome. It also allows you to remove IE Content Advisor password.
FTP Password Recovery - Decrypt FTP passwords stored by most popular FTP clients: CuteFTP, SmartFTP, FileZilla, FlashFXP, WS_FTP, CoreFTP, FTP Control, FTP Navigator, FTP Commander, FTP Voyager, WebDrive, 32bit FTP, SecureFX, AutoFTP, BulletProof FTP, Far Manager, etc.

Password Recovery Bundle Enterprise 2013 v3.0 + [Keygen]
Files Size: 34.22 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...