วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

Registry Winner 6.5.1.17 [SilentInstall][AutoPatch]
Registry Winner โปรแกรมจัดการกับ Registry และ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ ระดับโลก มีความสามารถในการจัดการ Registry ตั้งแต่การค้นหา Registry ที่มีปัญหาหรือที่ไม่จำเป็นต่อระบบแล้ว เพื่อทำการปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ และลบ Registry ที่ไม่จำเป็นออกไป ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีฟังก์ชั่น Optimize PC ที่จะช่วยปรับตั้งค่าการทำงานทรัพยากรต่างๆ ภายในเครื่องอย่างเช่น Ram, Graphic Card และ CPU อย่างเหมาะสมที่ดี โปรแกรมใช้งานง่าย พร้อมด้วยเครื่องมือมากมาย เช่น Startup Manager,Uninstall Manager,IE Tools ฯ สำหรับเวอร์ชั่นนี้ติดตั้งง่ายมาก เป็นแบบ Silent Install + Auto Patch ครับ :)
Registry Winner claims to be the most advanced technology in pc diagnosis and repair. It can do a complete scan of the pc errors such as system slowdown, freezing, crashing and deadlock.
 Safely optimize the speed of system and set your PC in a fantastic performance! Registry Winner? is a top-ranking error-resolution technology which will fix the computer errors and optimize the system speed. Various annoying problems will gradually appear like slow speed, crashing or freezing, blue screen, deadlock, error messages etc. after your computer being used for a period of time.

Features:
• Check Invalid User Settings
• Check Invalid System Settings
• Check Invalid Application Paths
• Check Recently Used Files
• Check Invalid Class Keys
• Validate Active-X, OLE & COM Objects
• Check Uninstall Sections
• Check Invalid Fonts
• Runtime Errors
• DLL Errors
• Windows Startup Errors
• Internet Explorer Errors
• Java Errors
• javascript Errors
• Check Shared DLLs
• Validate Startup Programs
• Check Invalid Shortcuts
• Check Invalid File Associations
• Check Invalid Start Menu Items
• Check Recently Used Files
• Delete Empty Registry Keys
• Checks System Services
• Blue Screen
• Driver Errors
• System Crashes
• Task Manager Related
• Most Registry Problems
• Organize Quicker Startup Programs
• Fix Report
• Auto-Backup & Full Backup
• Ignore List
• Computer Management
• Windows Update
• System Properties
• Control Panel
• Disk Defragmenter
• Disk Cleanup
• Local Security Settings
• Local Users and Groups
• Group Policy Editor
• Security Center
• Device Manager
• Event View
• Disk Management
• Performance Monitor
• Add/Remove Manager
• BHO Manager
• Internet Options
• Scheduler
• Load Windows Faster
• Run Applications Smoothly
• Regain More Disk Space
• High-performance scanning
• Automatic Updates

Registry Winner 6.5.1.17 [SilentInstall][AutoPatch]
Files Size: 6.22 MB

1 ความคิดเห็น:

  1. Did you know that that you can earn cash by locking special sections of your blog or website?
    Simply open an account on AdWorkMedia and run their content locking tool.

    ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...