วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

Uniblue MaxiDisk 2013 v1.0.3.10 + [Active] โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล HDD ที่น่าใช้อีกตัวโปรแกรมจัดเรียงข้อมูล และ ทำความสะอาด Hard Disk โดยการจัดเรียงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ลบไฟล์ขยะที่ถูกสรางขึ้นโดยระบบ และ Internet Temporary ซึ่งสร้างขึ้นโดยการใช้งาน หรือ จัดเก็บโดยเว็บเบราเซอร์ มีความสามารถในการจัดเรียงและย้ายไฟล์ต่างๆที่ไม่สามารถย้ายได้ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ Hard Disk สามารถอ่านข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถจัดเรียงข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการประมวลผลของ Hard Disk

- วิเคราะห์ดิสก์เพื่อหาไฟล์ที่สามารถจัดเรียง และ จัดเรียงใหม่
- ทำความสะอาดไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมดรวมทั้งไฟล์ขยะต่างๆ
- บีบอัดไฟล์ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้งานบน Hard Disk เพิ่มขึ้น
- จัดการตั้งค่า และ การเข้าถึงข้อมูลของระบบที่จำเป็น


Uniblue MaxiDisk 2013 - utility for hard disk maintenance and improve system performance.

Hard drive is prone to accumulation of unnecessary files such as temporary files and the Windows temporary Internet files.
While some files can not be moved, other files can be defragmentation to reduce download time.

Maxi CD / Uniblue MaxiDisk 2013 is a compact solution for hard disk maintenance.

Features:
Clean junk files, including older backups.
Compress large files to gain valuable storage space
It is easy to adjust settings and access to essential system information.

Os : Xp/Vista/7/8

Uniblue MaxiDisk 2013 v1.0.3.10 Final +Keymaker
Files Size: 5.36 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...