วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

Netgate Spy Emergency 11.0.605.0 + Patch+Keygen


NETGATE Spy Emergency โปรแกรมที่มีความสามารถในการตรวจจับ และ กำจัด spyware,adware และ malware ต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมมีความสามารถในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลที่สำคัญจากการลักลอบติดตั้งโปรแกรม spyware,malware,trojan,spam,adware ต่างๆ โดยผู้ไม่หวังดี โดยโปรแกรมมีความสามารถในการ แสกนหน่วยความจำ,รีจีสตี้,รวมถึงโฟเดอร์ต่างๆที่ยากจะเข้าถึง เพื่อค้นหา มัลแวร์ และ สปายแวร์ต่างๆ แบบ Realtime และ โปรแกรมออกแบบมาให้สามารถตรวจจับได้ดีกว่าการทำงานของแอนตี้ไวรัส โดยโปรแกรมจะวิเคราะห์และป้องกันหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สนับสนุนเบราเซอร์ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome และ อื่นๆ รองรับการทำงานทั้งระบบปฏิบัติการ 32bit และ 64bit และ ยังสามารถทำงานร่วมกับ realtime system ของแอนตี้ไวรัสตัวอื่นได้อีกด้วย

ความสามารถ

- แสกนหน่วยความจำ (memory)
- แสกนรีจีสตี้ (registry)
- แสกนฮาร์ดดิสและไฟล์ระบบ
- แสกนระบบโฟเดอร์
- ตรวจจับและแสกน cookies
- สนับสนุนชุดคำสั่ง command line
- ป้องกันการลักลอบติดตั้ง malware
- การทำงานแบบ realtime system
- สนับสนุนการทำงานทั้งระบบปฏิบัติการ 32bit และ 64bit แยก processesSpy Emergency is software that quickly and safely detects and removes spyware, adware and other malware from your computer. Are you afraid of hackers or spyware, then install this program and be sure that you are protected against interference with your personal computer cases. The program scans your memory, registry, individual folders, files, kukisov in search of malware and spyware. Real-time utility analyzes and protects computer memory. The program also has support for Internet browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, as well as support for the work with the Windows Vista operating system. The program interface is simple and unintrusive, functionality and performance of striking imagination. A multilingual support

Features:
• Support for browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera
• Scan of system memory
• Scan registry
• Scanning of the hard disk and the system
• Built-in Antispam module
• Scanning system folders
• Tracking and scanning Cookies
• Scan items hacking
• Heuristic detection of unknown threats
• Detection of polymorphic malware
• Command line support
• Preventive protection blocks the installation of malware
• Browser Protection, including protection of the home (start) page
• Protection Of Cookies
• Protection of Host file
• Automatic database update
• Simple and easy setup
• Command line support
• User-friendly interface
• Support for skins
• Multi-language including English
• And much more ...

Netgate Spy Emergency 11.0.605.0 + Patch+Keygen
Files Size: 21.74 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...