วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

Fences.Pro 1.0.1 [Full][Crack] โปรแกรมสร้างกรอบเพื่อจัดระเบียบหน้าจอ
Fences โปรแกรมจัดการให้ไฟล์ และ โฟลเดอร์ต่างๆ อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ ซึ่งบางท่านอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อเวลามาใช้งานจะได้หาเจอได้ง่ายๆ โปรแกรม Fences ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรม Fences จากนั้นเลือกคำสั่งสร้าง fence แล้วตั้งชื่อตามต้องการ โปรแกรมก็จะสร้างกรอบขึ้นมาให้ เราก็สามารถลากไอคอนหรืองานต่างๆ มาจัดเรียงไว้ในกรอบนี้ได้ตามต้องการ ทำให้หน้าจอของคุณมีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น


New icons go here. With Fences Pro, you can specify a default Fence for all new icons to go to. By utilizing rules (as detailed below), you can also customize this setting based on the time of day, day of the week, or what program you are currently using.
Rules: Easy, automatic desktop organization
Want a fence to help keep track of all your recent documents? Done. Another for your web links? All set. Another for your downloads? A click away, and maintained for you automatically. Fences Pro's organization settings allow you to quickly and easily define rules that govern where new icons get placed. Additionally, you can also have rules that are applied at all times, keeping your desktop organized 24/7.
Sort your fences
Fences Pro includes the ability to sort icons within fences, by any of the usual categories such as name, type and date modified. Additional options unique to Fences, it can also sort your icons by the date added to the fence, or the number of times used, keeping your most accessed items in front.
Fading Fences
Now that you've organized your desktop into tidy Fences, you may find yourself using the double-click quick-hide feature a lot. Perhaps you're really using it because you do need your icons, but you don't want them "taking over". A new feature found in Fences Pro looks to make life even easier, allowing you to fade individual fences to be only partially visible, then bring them back by simply mousing over them. Check out the live demo on the front page - this feature scores high on our list for both cool, and everyday-helpful.

Fences.Pro 1.0.1 [Full][Crack]
Files Size: 11.02 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...