วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

Adobe Illustrator CS5 [Portable]
Illustrator CS5 เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบที่นักออกแบบทั่วโลกนิยมใช้งาน สามารถสร้างงานออกแบบได้ด้วยเครื่องมือที่มิประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับงานกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับเวอร์ชั่นนี้เป็นแบบ Portable ไม่ต้องติดตั้ง สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีครับ

ความสามารถที่โดดเด่น
● Sophisticated vector drawing controls เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการสร้างภาพแบบ Vector อย่างมืออาชีพ
● Advanced typography ที่ช่วยให้การจัดวางตัวอักษรสามารถทำได้มากกว่า 80 แบบ
● Gradients and transparency ที่ช่วยให้การกำหนดโทนสีแบบไล่เฉดสีสามารถทำได้โดยตรงกับวัตถุ
● Perspective Drawing ที่มีความสามารถในการสร้างรูปทรงในมุมมองแบบ Perspective ทำได้ง่ายและดูมีมิติสมจริง
● Multiple artboards ที่ช่วยให้สามารถบน Artboard หลายๆ Artboard มีความสะดวกมากขึ้น
● In-panel appearance editing ที่ให้เราสามารถแก้ไขวัตถุได้จาก Appearance panel ด้วยคำสั่ง open fill, stroke หรือ effect panel
● Drawing enhancements จะช่วยให้การวาดหรือวางรูปใน Stack ทำได้ง่ายขึ้น
● Crisp graphics for web and mobile device ทำให้สามารถสร้าง pixels ที่มีความคมชัดเหมือนกับวัตถุในงาน Art workCreation of expression vector illustrations for any project. Experts in the field of design worldwide Adobe Illustrator CS5 is selected for exceptional accuracy and functionality of the improved tools for drawing, expressive and vibrant brush, a large set of tools that help you save time as well as integration with online services Adobe CS Live.

Options:

* The sophisticated vector drawing controls. The creation of expressive design with precision tools for creating shapes, custom brushes and natural Advanced path controls.
* The gradients and transparency. Working with gradients of on-site management and transparency of the individual colors and transitions in gradients.
* Professional stroke. Full control over the strokes of variable width, direction of arrows, dotted lines and scaling brushes along the trajectory. Watch in action>
Edit * In-panel appearance. Edit object characteristics directly in the panel "Design". It eliminates the need to open the palette associated with fill, stroke, or effects.
* Adobe CS Review. Organization of sessions online review for customers located in the next office or on the other side of the globe, thanks to integration with Adobe CS Review, one of the new online services CS Live **. For a limited period of time CS Live services are provided free of charge.
* Support for graphics file formats industry standard. Works with virtually all formats of graphic files, including a PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD), TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG, DXF and others
* Tools for creating Adobe PDF. Create secure multi-page PDF files with the expressive graphics and preserving the layers of Illustrator ®. Transferring files with any providers of services, including support for standard PDF / X.
* Advanced typography. Expressive text solutions for any media with professional management tools paragraph and character styles, font support OpenType ®, transparency effects, etc.
* Drawing in perspective. Using nets prospects for creating precise shapes and scenes in the 1 -, 2 - or 3-point linear perspective. Watch in action>
* Improved installation area. Ability to create up to 100 assembly areas of different sizes in the same file - and the management of their names, location and view modes.
* Improved drawing tools. Drawing of objects regardless of the order of their placement. Create or insert images inside the objects and setting the clipping masks.
* Integration with other design applications Adobe. Using files from other professional design applications, Adobe, and the exclusive convenience of creating graphics for use in different environments.
* Clarity of circuits in the projects for Web applications and mobile devices. Creating vector objects, which are located exactly on the pixel grid, for the preparation of bitmap images with distinct edges of the contours.

Main features:

* Building customized automatic (silent) installations;
* Does not require registration and activation;
* Only English and Russian interface;
* Integrated update Adobe Illustrator 15.0.2;
* Adobe Player for Embedding updated to version 3.1,
* Adobe XMP Panels updated to version 3.1;
* Removed components are not required to complete the work Illustrator;
* Turned off automatic checking for updates;
* Additional reduced size distribution due to compression archives.

Requirements:
Intel  Pentium  4 or AMD Athlon ? 64
Microsoft  Windows  XP with Service Pack 3, Windows Vista ? Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1, or Windows 7
1 GB of RAM
2 GB of available disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on removable storage devices based on flash memory)
1024 x 768 resolution (1280 x 800) video card 16-bit
DVD-ROM *
Internet connection required for broadband and online services to validate the subscription edition (if applicable) continuously.
Adobe Illustrator CS5 [Portable]
Files Size: 198.92 MB

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...