วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

USB Disk Security v6.2.0.18 with key [ภาษาไทย]USB Disk Security v6.2.0.18 Full with key [ภาษาไทย]

เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมยอดนิยมสำหรับป้องกันไวรัสจากอุปกรณ์ภายนอก
สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอื่นๆ เช่น ess , avg ฯ โดยการทำงานไม่ทับซ้อนกัน

เป็นโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรของระบบน้อยมาก จะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื่อตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามา
โปรแกรมก็จะรันตัวเองเพื่อนแสกนหาไฟล์อันตรายในอุปกรณ์นั้นๆ สามารถป้องกันไวรัสได้ดีโดยเฉพาะ
พวก autorun จะถูกลบทันทีเมื่อตรวจพบ
USB Disk Security v6.2.0.18 Full Version with Key THAI.rar
Files Size: 4.35 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...