วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Windows Loader v2.2 [Activate+WAT Fix]


Windows Loader v2.2 [Activate+WAT Fix] เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำ Activate Windows ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่มาแล้ว สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 All Edition 32/64 bit และรุ่นที่ต่ำกว่า สำหรับเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แค่แก้ไขบัคต่างๆ ในรุ่นก่อนนิดหน่อยครับ

About This is the loader application that's used by millions of people worldwide, well known for passing
Microsoft's WAT (Windows Activation Technologies) and is arguably the safest Windows activation exploit ever created.
The application itself injects a SLIC (System Licensed Internal Code) into your system before Windows
boots; this is what fools Windows into thinking it's genuine.The things you might want to know

It works on 32-bit and 64-bit systems
It's compatible with Windows 7 SP1 and all system updates
It's compatible with all system languages
It can be used to pre-activate Windows
It allows you to install custom OEM information
It features application integrity checking
It supports hidden partitions and some complex setups
It can work alongside Linux's GRUB or any other boot manager
It works with VMware, VirtualBox and Hyper-V
It works with most hard drive encryption software e.g. TrueCrypt or BitLocker
It allows you to add your own certificates and serials externally
It will install just the certificate and serial for users with an existing SLIC 2.1
It features automated system profiling (The application matches everything up for you)
It won't modify any system files
It runs before Windows is launched
No extra processes are run so you have nothing eating at your RAM
All key parts of the loader are encrypted with a custom encryption
Every user has a unique version of the loader installed on his or her system

Supported operating systems

Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate E
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional E
Windows 7 Home
Premium Windows 7
Home Premium E
Windows 7 Home
Basic Windows 7
Starter Windows 7 Starter E
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Business N
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Basic N
Windows Vista Starter
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise (Without Hyper-V)
Windows Server 2008 Foundation
Windows Server 2008 Standard
Windows Small Business Server 2008
Windows Storage Server 2008 Standard
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Foundation
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Small Business Server 2011 Standard
Windows Small Business Server 2011 Essentials
Windows Home Server 2011
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 Essentials
Windows Server 2012 Foundation
Windows Server 2012 Datacenter
Windows Storage Server 2012 Standard
Windows Storage Server 2012 Workgroup
Windows MultiPoint Server 2012 Standard
Windows MultiPoint Server 2012 Premium

Note: You must be running build 7600 or greater for Windows 7 and Windows Server 2008 R2.
Note: I don't recommend using any of the Windows 7 E editions.
Note: Windows 7 N editions will only be supported when OEM SLP serials leak.

Application integrity checking?
Hover your mouse over the green, amber or red icon to see detailed application information.
Note: Even if the icon is green someone might have found a way around the protection
system so it's worth checking that the applications path is always the same as the location
from which you launched the application. You should also check that the MD5 matches the MD5 found online.

Virus scanner results All virus scanner detection's are a false-positive as long as the MD5 matches. Simply turn off your anti-virus while installing the loader.

Version 2.2 (12/28/2012)
* Fixed Xen detection
* Fixed a small issue with some decoded keys
* Pressing the delete key will now remove the OEM picture
* Other minor tweaks and fixes
Windows Loader v2.2 [Activate+WAT Fix]
Files Size: 1.8 MB

ONE2UP Download
ULTH Download
PUTLOCKER Download

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...