วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Google Earth Pro 7.0.2.8415 +[Patch][EN/TH] ส่องโลกแบบ 3 มิติ

Google Earth Pro โปรแกรมที่สร้างโดยบริษัท Google ใช้สำหรับดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมือง รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางได้เป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถค้นหาที่ตั้งของสถานที่ที่เราจะเดินทางไป เส้นทางต่าง ๆ ของเมืองที่เราจะเดินทางไป รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ สำหรับรูปแบบการทำงานของ Google Earth นั้นก็จะเป็นการทำงานแบบ Client Server โปรแกรมส่วนที่พวกเราใช้งานจะเรียกว่า Google Earth Client ซึ่ง Google ให้เรามาใช้งานฟรี

สำหรับความสามารถที่เพึ่มเข้ามาในรุ่น Pro
- เพิ่มความละเอียดของรูปแบบสามมิติ
- สามารถหาค่าของพื้นที่และความสูงแบบสามมิติ
- พิมพ์ภาพแบบคุณภาพสูงสำหรับนำเสนองาน
- ดูเลเยอร์ข้อมูลประชากร ที่ดิน และข้อมูลจราจร
- ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการนำเข้าข้อมูล GIS ขั้นสูง
- สร้างภาพยนตร์แบบออฟไลน์ได้About:

Google Earth Pro 7.0.2.8415 Final software you will be able to search files, maps and geographic information are from around the world. You can also just write the name of the desired area to zoom the details quite Direct access. The capabilities of this software can be customized to search for schools, Parks, restaurants and hotels are.
Another feature of this software can be interesting to change its position, as well as 3D Save and share it noted. The application of high resolution satellite images with image resizing Home and rotated to any angle to give you. Google Earth software to capture data, geographic And gives the sidereal frequency. Generally speaking, the same software that the software had yet to produce power.

The key feature of the software Google Earth:

- Aerial photography and three-dimensional data demonstrated that full and perfect pitch
- Having a trillion bytes of overhead antennas, satellite photography to show the world it is also invested with the highest resolution and detail
- Ability to search by area, such as: Restaurant News, Hotel, and even driving directions
- Fully three-dimensional display of the results
- Ability to view classified parks, schools, hospitals, airports, etc.
- The ability follows the lines and angles
- Annotation sharing feature of your use of the data by Swaps KML

Use for:

- Design a route (for passenger comfort s)
- Getting information from the ground (my car)
- Looking for a home or apartment
- Search, Explore the World
- Find a business location

Installation Guide:

1 - Install the software.
2 - Do not run the software you will be running at the same time to close it.
3 - Patch folder contents to the installation and operation software, copy files, execute Patch.exe Patch do. (Note that if you use Windows Vista or 7 to run must file Patch.exe on it, right click and select Run as administrator Patch to work correctly)
4 - Run the software.


Google Earth Pro 7.0.2.8415 +[Patch][EN/TH]
Files Size: 23.87 MB
Password: http://archware.blogspot.com

ONE2UP  Download
ULTH  Download

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...