วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Diskeeper.2011.Pro.Premier.15.0.951.0 (32/64bit)


Diskeeper 2011 เป็นโปรแกรม สำหรับการจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ใหม่ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น หรือเป็นโปรแกรมสำหรับ Defragment ข้อมูลนั่นเอง ที่จริงแล้ววินโดว์ทั่วไปก็มี Defragment ติดมาให้พร้อมอยู่แล้วแต่ด้วยการทำงานที่ล่าช้า กว่าจะเรียงข้อมูลเสร็จก็นานเหมือนกันลองโปรแกรมสำหรับการ Defrag โดยเฉพาะ และด้วยฟังก์ชั่นการ Defragment แบบ Realtime เมื่อระบบอยู่ในสถานะ system idieDiskeeper 2011 automatically takes care of hard-disk fragmentation as it Occurs, making the manual defragmenters we're all accustomed to a thing of the past.For Any Windows users experiencing lag in hard-disk performance, this hassle-free tool is a fantastic option.Shortly after installation, the Diskeeper analyzes all volumes on your computer.The data it collects is used as a baseline for the Performance Reports That it Generates from points on.These reports let you know how the program has eliminated many fragments as well as how, Exactly, it has improved your PC's performance.Most users will not care while too much about Most of the statistics, it is admittedly Comforting to know That the time is there.Diskeeper is an effective tool Mainly Because of two core features: Automatic Defragmentation and IntelliWrite.Automatic Defragmentation Can Be Set To Either Efficient, Which Scrubs piecemeal your drive as needed, or Extensive, Thorough process to more.The program recommends Efficient, as do we.IntelliWrite is enabled by default for all volumes on your computer.It's Extremely effective at Eliminating Fragments As They occur, and we think it's the biggest selling points of the software.One thing we felt could be improved upon was Diskeeper's main interface.In our opinion, it Displayed way too much information, and When It Opened first we did not know where to start.For novice users, this can be alienating.We would have liked a more streamlined experience with clearer road maps for typical processes.Meanwhile, every icon in the toolbar Opened up a new window, which effectively was infuriating.Perhaps to Simpler, tabbed interface would've been better.Luckily, Diskeeper does Most of the ITS work in the background, which effectively means-you do not have to deal with the interface much anyway.Overall, we think Diskeeper 2011 is a winner.Its user interface confusing or overwhelming May Be to non-technical types, but That Does not overshadow what it's got going on under the hood.Its technology eliminates Most fragments IntelliWrite As They occur, while Automatic Defragmentation ITS function catches the rest.Mostly it's a hassle-free experience and you can still run a manual defragmenter if you feel the need..

Diskeeper.2011.Pro.Premier.15.0.951.0.Final x86.rar
Files Size: 20.61 MB
Download

Diskeeper.2011.Pro.Premier.15.0.951.0.Final x64.rar
Files Size: 24.37 MB
Download

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...