วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมจับภาพหน้าจอ Fraps 3.5.9 [AutoCrack]


Fraps โปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอเป็นที่นิยมสำหรับบันทึกการเล่นเกมหรือแคสเกม(เป็น ส่วนใหญ่) ที่เคยกันเห็นใน Youtube ก็มาจากโปรแกรมนี้นั้นเอง คุณภาพวิดีโอขึ้นอยู่กับสเปกคอม ส่วนความยาวของวิดีโอขึ้นอยู่ที่ HDD

System Requires
- Requires DirectX 9.0c or DirectX 10
- Requires Administrator rights
- Supports all modern CPUs (Pentium 3 and above)
- Captures fastest with an NVIDIA GeForce or ATI Radeon graphics card

Changelog
Fraps 3.5.9 - 30th August, 2012
- Fixed crash when initiating loop recording
- Fixed periodic stutter for some users during loop recording

Fraps 3.5.1 - 18th May 2012
- Added support for exFAT drives writing larger than 4 Gigabytes
- Fixed crash when large custom resolutions used in game

Fraps 3.5.0 - 26th April 2012
- Support for large AVI movie files (above 4 Gigabytes) on NTFS drives
- Added option to split AVIs at 4 Gigabytes for legacy AVI 1.0 support
- Fixed loop recording using large amounts of disk space for short clips
- Fixed benchmark logs not being saved if game was quit before benchmark ended
- Fixed View folder not opening window on some machines

- NEW MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS: CPU with SSE2 required (Pentium 4 & above)
- Windows 2000 is no longer supported (Windows XP & above)


Fraps 3.5.9
ONE2UP  Download
BOX  Download

Fraps 3.5.1
ONE2UP  Download
BOX  Download

Fraps 3.5.0
ONE2UP  Download
BOX  Download
Password: http://archware.blogspot.com

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...