วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

EditPlus v3.50.197 + [Key] โปรแกรมแก้ไขโค้ด แก้ไข text ไฟล์ต่าง ๆโปรแกรมแก้ไขโค้ด แก้ไข text ไฟล์ต่าง ๆ เหมาะสำหรับเหล่า Developer หรือโปรแกรมเมอร์ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก สามารถทำการแก้ไขไฟล์ประเภท Text ได้หลายหลายนามสกุล เช่น HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, javascript and VBScript.
EditPlus is a text editor, HTML editor, PHP editor, Java editor and Hex Viewer for Windows. While it can serve as a good Notepad replacement, it also offers many powerful features for Web page authors and programmers.

Syntax highlighting for HTML, PHP, Java, C/C++, CSS, ASP, Perl, JavaScript, VBScript, Python and Ruby on Rails. Also, it can be extended for other programming languages based on custom syntax files.
Seamless Web browser for previewing HTML pages, and FTP commands for uploading local files to FTP server.
Other features include Hex Viewer, HTML toolbar, user tools, line number, ruler, URL highlighting, auto completion, cliptext, column selection, powerful search and replace, multiple undo/redo, spell checker, customizable keyboard shortcuts, and more.
EditPlus v3.50.197 + Key
Files Size: 1.82 MB

ONE2UP  Download
ULTH  Download
PUTLOCKER  Download
MEDIAFIRE  Download
BOX  Download

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...