วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Folder Lock 7.1.8 + [Disable Activate][Keygen]


Folder Lock 7.1.8 โปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถเข้ารหัสไฟล์ โฟเดอร์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์คนอื่นๆที่ใช้งานร่วมกับคุณ มีความสามารถในการเข้ารหัสไฟล์ โฟเดอร์ หรืออีเมลล์ เพื่อซ่อนข้อมูลเหล่านั้น และยังสามารถเข้ารหัสให้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น USB,External Harddisk,CD Rom ได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ตั้งรหัส Master Password สามารถใส่รหัสได้สูงสุดถึง 100 Characters โดยโปรแกรมจะแสดงแถบสีเพื่อบอกว่าความปลอดภัยของรหัสนั้น อยู่ในระดับไหน และ ยังมีความสามารถอื่นๆ อีกเช่น Share Files , Clear History ฯ


Folder Lock is a full suite solution for all your data security needs. It lets you keep your personal files protected in a variety of ways, in both PC and portable drives and offers optional backup of protected files to an online storage.

Folder Lock comes with a perfect combination of seven (7) security tools, letting you encrypt your important files using 256-bit on-the-fly encryption; back them up in real-time to an online storage, and store them to any portable device. The program also lets you lock files, folders and drives; save your personal information in Wallets; shred files and clean your Windows History.

Folder Lock comes with additional security settings unheard before, including application level password security, stealth mode, hack security and auto protection. Folder Lock works under all flavors of 32-bit and 64-bit versions of Windows 7/Vista/XP and later.

Features: • Fastest Encryption: With Folder Lock you can now encrypt your files faster than ever. The program creates Lockers, without taking up much space and grow as you dump files in it. Lockers are encrypted, resizable, portable and ready for backup.
 • Automatic Backup: Folder Lock 7 allows you to optionally backup all files and folders you keep in your encrypted Lockers automatically while you continue to modify or access your encrypted files.
 • Additional Security: Users can now achieve true portable security, application level password security, activate stealth options, shred files, make wallets, clean history, auto protect the application and all its files, use virtual keyboard to type passwords to prevent key logging of any kind and can prevent hacking and incorrect password attempts.
 • True Ease of Use: Folder Lock 7 leverages NewSoftware's highly regarded graphical user interface. Existing Folder Lock users will be immediately productive: it's the same great console they already know and love. New users will find Folder Lock 7 remarkably easy to configure and use. Even relative novices can use all features of the product without going through all the jargon and how tos.


 • Author: Newsoftwares.net
  Date: 2012-12-05
  Requires: Win 8\ Win 7\ Vista\ 03 \XP  Folder Lock 7.1.8 + [Disable Activate][Keygen]
  Files Size: 8.87 MB

  ONE2UP  Download
  UPTH  Download
  BOX  Download

  3 ความคิดเห็น:

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...