วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำย่อต่อท้ายเหล่านี้คืออะไร DL, Reg, Full, 32/64bit, x86x64, Portable, SI, SA, SN, Key, Patch ,Final ,Crack ฯ อ่าน


ตัวย่อต่างๆที่ต่อท้ายชื่อโพส หรือ อยู่ท้ายชื่อไฟล์เหล่านี้มีควาหมาย ทำให้เข้าใจอย่างง่าย ถึงรูปแบบไฟล์ รูปแบบการดาวน์โหลด หรือ รูปแบบการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ตัวอย่างเช่น
- DL = Direct Link หมายถึง  ลิ้งค์ดาวน์โหลด ตรงจากเซิฟเว่อร์ FTP สามารถโหลดได้ทันที โดยไม่ผ่านเว็บอัพโหลด ความเร็วที่ได้จะไม่ถูกจำกัด
- Reg = Registration Key คือการ Crack รูปแบบนึงโดย Reg Key จะเข้าไปแก้ไขส่วนของ Registry เพื่อปลดล๊อคการทำงานของซอฟแวร์
- Full = คือตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นเต็ม
- 32/64bit หรือ x86x64 = คือรูปแบบการสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการ 32bit (x86) และ 64bit (x64)
- Portable = คือรูปแบบการจัดเก็บโปรแกรมอีกรูปแบบนึง สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง แต่จำเป็นต้องอาศัยไฟล์ย่อยของโปรแกรมนั้นๆอยู่
- SI = คือรูปแบบการติดตั้งโปรแกรมแบบ Silent Install คือ การติดตั้งทันทีเมื่อเรียกใช้ตัว Setup โดยไม่ต้องกด yes no ok อะไรทั้งสิ้น และไม่สามารถเลือกปลายทางที่จะติดตั้งได้
- SA = Stand Alone คือรูปแบบการทำงานของโปรแกรม คล้ายๆ Portable แต่โปรแกรม สามารถทำงานได้โดยลำพัง เพียงไฟล์เดียว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยไฟล์ .DLL หรือ Data อื่นๆ
- SN = Serial Number เอาไว้สำหรับ Register โปรแกรม
- Key = Keygen หรือ Key คล้ายๆ Serial Number แต่ถ้าเป็นรูปแบบ Exe จะเป็น Keygen เอาไว้ สร้าง Serial ไว้สำหรับ Register โปรแกรมครับ
- Crack = คือการทำให้โปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นเต็ม หรือ การปลดล๊อคโปรแกรมให้ใช้งานได้เต็มรูปแบบ ด้วยการ copy ไฟล์ crack ไปวางทับในโฟเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม โดยมักจะเป็นตัว .exe หรือ .dll ของโปรแกรมนั้นๆ
- Patch = คือรูปแบบการ Crack โปรแกรมรูปแบบนึง โดยจะเป็นไฟล์ .exe ที่มี GUI แสดงผล Patch อาจมีไฟล์ที่ต้องเขียนทัมากกว่า 1 ไฟล์ และ อาจแก้ไขส่วนอื่นๆของโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานได้เต็มรูปแบบ


BY Admin@Archware

4 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...