วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Your Uninstaller! PRO 2012 v7.4.2012.05


โปรแกรม Your Uninstaller เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนที่ชอบลองโปรแกรมใหม่ๆ เพราะโปรแกรมตัวนี้มีหน้าที่ช่วยถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ โดยสมบูรณ์ โดยการแสกนหาไฟล์ตกค้าง และ ทำความสะอาด registry หลังการถอนการติดตั้ง และใน version 7.4 นี่ได้มี ability ใหม่ๆ เพึ่มเข้ามาหลายอย่าง เช่น startup manager ที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบโปรแกรมที่รันเมื่อเริ่มต้นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งปิดได้จากโปรแกรมนี้โดยตรง โดยไม่ต้องเข้าไปที่ run-msconfig ให้ยุ่งยาก และยังมี disk cleaner ที่ช่วยในการกำจัดไฟล์ขยะ และ ไฟล์ temp ต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Your Uninstaller! is designed to solve any uninstall related problems and remove everything related.
Simply locate the program and hit "Uninstall". A few clicks will remove it - with everything it brought.

Your Uninstaller! also has advanced features for experienced users.
Removing all unwanted programs will keep your system clean and stable.

Your Uninstaller! completely replaces the built-in Add/Remove program, with more reliable  features. If you are familiar using the standard Add/Remove program, there's no difficulty using Your Uninstaller!.

It's the world's 1st smart Drag & Uninstall uninstaller software under all Windows versions.
Just drag-drop and the program you don't want will disappear from your computer - as well as everything the unwanted program brings. It can even remove some annoying spywares.

* Fix invalid uninstallations in one click.
If you often install/uninstall software, you will most probably face these corrupted programs, let Your Uninstaller! fix them.
* Full system scan after a program being uninstalled for complete removal.
Your Uninstaller! scans whole system for related traces and completely remove them after normal uninstallation, you will not notice the program has ever installed.
* Force removal of a program.
For some hard to remove programs, this is a good choice, extremely useful for old-fashion programs.
* Keep system stable and clean with various system tools.
Your Uninstaller! has built-in system tools like Uninstaller, Startup Manager, Internet Traces Eraser, StartMenu Manager, Disk Cleaner to keep Windows clean and in order.

Features:
* Completely remove any application installed.
* Deep scan of registry and entire disk for unused registry entries and files.
* Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program.
* Uninstall screen savers.
* Remove internet surfing traces.
* Backup and restore registry.
* Registration key management.
* Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster!
* Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer.
* Built-in Startup Manager, take full control of Window startups.
* Fix invalid desktop shortcuts and start menu shortcuts.
* Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out "Spy" applications.
* Backup/restore installed-applications information.
* Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens!
* List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
* Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
* Automatic detection of invalid installations and removing them with one click.
* Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!).
* Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP.
* Export programs list to file or printer.
* More ...

New in Your Uninstaller! 2012:
* Windows 8 Support
Your Uninstaller! 2010 now fully supports Windows 7.
It runs smoothly with all Windows 7 new features: UAC, Task Bar, Window Preview and more.
* 64 Bit Platform Support
Using a single EXE, Your Uninstaller! supports both 64 bit and 32 bit programs.
* Core Level Optimization
We rewrote a huge amount of code to change the behavior of Your Uninstaller!, so it acts more stable and reliable with 30% increased performance.
* Re-designed User Interface
The new interface makes it more convenient and easier to navigate through various utilities.
We have reduced the clicks to complete an action to less than 3.
* New Hunter Mode
An exciting feature of Your Uninstaller! 2010 is the "Hunter Mode".
It is from our "Drag & Uninstall" technology and it's more more powerful.
Just drag to any icon on the desktop, window or task bar icons and you will be able to fully control the program.
* Quick Uninstall Mode
A new uninstall mode is added to Your Uninstaller! 2010 for saving time.
Quick Uninstall mode works on all Microsoft Installer based programs.
With only one click, the unwanted program is uninstalled.
* Different Scan Levels
We supplied different scan levels for different circumstances; from "Safe" to "Super"

Change in Version 7.4.2012.05 (Release Date: 04/13/2012):
* Excluded some unnecessary registry keys from scanning process to make scanning a bit faster.
* Fixed some display error on Uninstall Wizard.
* Other minor changes and bug fixes.

Homepage - http://www.ursoftware.com/uninstaller.htm

Credit: Hypnox จาก www.zone-it.com
Password: www.zone-it.com
Files Size: 16.09 MB
Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...