วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

VMware Workstation 9.0.1 + [Keygen] โปรแกรมจำลองติดตั้งระบบปฏิบัติการVMware Workstation 9.0.1 โปรแกรม VMware เป็นโปรแกรมซึ่งใช้ในการสร้าง Virtual Machine (VM) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เสมือน คือ เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเครื่อง (หรือหลายๆเครื่อง ถ้าแรมมากพอ)ภายใน เครื่องของเราเอง ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถทดลองใช้งาน OS หรือโปรแกรมอื่นๆที่เราสนใจโดยไม่ต้องทำ การ format เครื่องหรือใช้ PC อีกเครื่องหนึ่งมาเพื่อทดสอบระบบที่เราสนใจและ VM ที่กำลังมีการใช้งานอยู่ บน VMware สามารถที่จะนำมาใช้งานภายนอกได้จริงในทันที (โดยใช้การ Bridge(Default) หรือ NAT ออกมาที่ Host ที่ได้ทำการ Run VMware อยู่) ดังนั้นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ VMware คือสามารถทำ การจำลองการทำงานของระบบ Network ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สามารถกำหนดค่า Processor, Ram, HDD Capacity, Type, Video Graphic Card ให้กับ ระบบปฏิบัติการที่เราจำลองขึ้นมาได้

VMware Workstation 9.0.1 + [Keygen]
Files Size: 420.16 MB

 Download

 Download

ดูวิธีใช้งาน และ การตั้งค่าได้ ที่นี่

4 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...