วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

IObit Protected Folder 1.2 + [Key] โปรแกรมล๊อคไฟล์ โฟเดอร์ ใช้งานง่าย
IOBit Protected Folder โปรแกรมป้องกันการกระทำการใดๆกับโฟเดอร์ ซ่อนโฟลเดอร์ และ ไฟล์ของคุณจากการมองเห็นของคนอื่นๆ โปรแกรมมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การใช้งานแค่ลากโฟลเดอร์ หรือ ไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ของโปรแกรม ข้อมูลของท่านก็จะปลอดภัย ไม่สามารถมองเห็น,อ่าน,แก้ไขได้ครับ

Protected Folder is designed to password-protect your folders and files from being seen, read or modified in Windows 7, Vista, XP and Server 2008, 2003. It works like a safety box, just drag and drop the folders or files you want to hide or protect into Protected Folder, then no one can see, read or modify them. Whether you are concerned with privacy, data theft, data loss, or data leaks, Protected Folder is an ideal tool for you.

Key Benefits :

Extremely Easy to Use
Just drag and drop the file to Protected Folder with folder password to protect it. Its intuitive interface makes it the ideal utility for complete computer novice.

Hide from View
Hide folders, files, pictures & videos from those who want to investigate and search for certain files on your computer. No one can see them except you.

Block Access
Easily block access to files, folders, and programs you choose. You can password protect folder and its files then others can see it but cannot access, read or view its content.

Write Protection
Protect your files from being modified by others. No one can change the content of your files without your permission. Lock your file and folder to be unchangeable.

Privacy Protection
Keep your private data, files, pictures or videos into Protected Folder, the only way to access these files is with your folder password.

No more Data theft, Data loss, or Data leaks
Lock your important files or folders from being accidentally deleted, replaced, or stolen by others.

Safe and Secure
Protected Folder is safe and secure, without any virus, adware, and spyware.
HomepageInstallation Note:
1. Install the soft normally.
2. Use the serial key on the text file
3. Enjoy the full Soft
4. Support the companies, which software you actually enjoy.

IObit Protected Folder 1.2 + [Key]
Files Size: 3.42 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...