วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

Advanced System Optimizer 3.5.1000.14640 + Patch (05/01/2013)

Advanced System Optimizer โปรแกรมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง โปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซึ่งมีเครื่องมือให้คุณเลือกใช้ถึง 30 เครื่องมือเลยทีเดียว เพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มี Interface ที่น่าใช้และใช้งานได้ง่าย ซึ่งมันจะช่วยคุณจัดการงานทั้งหมดให้เข้าหมวดหมู่ และสามารถแสดงสถิติเป็นแบบกราฟฟิกได้ด้วย โปรแกรมนี้ประกอบด้วย เครื่องมือกำจัดไฟล์ขยะ, เครื่องมือปรับหน่วยความจำให้สามารถใช้งานได้ดีมากที่สุด, ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ, เครื่องมือ Backup ไฟล์ระบบ, เครื่องมือใส่รหัสไฟล์, เครื่องมือสำหรับการ Uninstall อย่างปลอดภัย, เครื่องมือสำหรับค้นหาไฟล์ที่ซ้ำกัน, Taskbar Manager และอื่นๆ อีกมากมายเลยทีเดียว โปรแกรมนี้ยังสามารถลบร่องรอยการใช้งาน Internet ได้ด้วย Cookie Manager และ Secure Deletion ให้คุณสามารถลบร่องรอยการใช้งาน Internet ได้อย่างปลอดภัย และโปรแกรมนี้ยังมีแม้แต่ Sticky Note สำหรับ Desktop เพื่อให้คุณสามารถเขียนจดความเตือนตัวเองไว้บน Desktop ได้อีกด้วย สามารถใช้ร่วมกับ System Tweak ตัวอื่นๆ อย่าง ASC ได้ โดยปิด mode auto care ของตัวใดตัวนึงครับAdvanced System Optimizer Is a system tweaking suite that includes more than 30 tools to improve and tweak your PC`s performance, to keep your system running smoothly, speedily, and error free.

Advanced System Optimizer It offers an attractive and easy to use interface that organizes all tasks into categories and provides graphical statistics whenever possible. The tools include junk file cleaner, memory optimizer, system information, system files backup, file encryption, safe uninstaller, duplicate file finder, windows transparency manager and much more. Advanced System Optimizer also includes a small SMTP server for direct mail sending, an Internet tracks eraser with cookie manager and secure deletion, and even a desktop sticky notes application. Overall, a great bundle that offers a wide range of system tools, as well as some extras that are not commonly found.

Features
Removal of empty and unnecessary files from your system.
Removing incorrect entries in the registry.
Manage startup programs.
Restoration and cleaning of RAM.
Defrag and optimize the system registry.
The ability to carefully configure Windows.
View detailed information about your system.
Get detailed information about the desired files and folders.
Maintaining security in the system.
Tool to safely remove files and folders.
Built-in organizer media files.
Backup and restore system files.
Protection of sensitive data.
Remove programs with built-in uninstaller.
Monitoring and cleaning of unused duplicate files in memory.
Setting different icons, and much more.

Advanced System Optimizer 3.5.1000.14640 + Patch (05/01/2013)
Files Size: 14.58 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...