วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

Windows 98 SE (Second Edition) + [CD-KEY]
ระบบปฏิบัติการ Windows 98 SE (Second Edition) ในตำนาน พร้อมด้วย Internet Explorer 4.01, Windows Media Player 6.2 และฟีลเจออื่นๆ ที่ย้อนยุคไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ระบบไฟล์แบบ FAT ซึ่งต้องแสกน HDD ทุกครั้งที่ปิดเครื่องโดยไม่ชัทดาวน์ และ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย Modem แบบ Dial-Up ความเร็วที่ 56K (56,000bps) สามารถนำไปติดตั้งโดยใช้ VMware หรือ Oracle VM เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อสอนลูก สอนหลาน ที่เกิดไม่ทันใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าๆครับ :)


Windows 98 includes Internet Explorer 4.01. Besides Internet Explorer, many other Internet companion applications are included such as Outlook Express, Windows Address Book, FrontPage Express, Microsoft Chat, Personal Web Server and a Web Publishing Wizard, NetMeeting and NetShow Player (in the original release of Windows 98) which was replaced by Windows Media Player 6.2 in Windows 98 Second Edition. The Windows 98 shell includes all of the enhancements from Windows Desktop Update, an Internet Explorer 4 component, such as the Quick Launch toolbar, deskbands, Active Desktop, Channels, ability to minimize foreground windows by clicking their button on the taskbar, single click launching, Back and Forward navigation buttons, favorites, and address bar in Windows Explorer, image thumbnails, folder infotips and web view in folders, and folder customization through HTML-based templates. Windows 98 also integrates shell enhancements, themes and other features from Microsoft Plus! for Windows 95 such as DriveSpace 3, Compression Agent, Dial-Up Networking Server, Dial-Up Scripting Tool and Task Scheduler. 3D Pinball is included on the CD-ROM but not installed by default. Windows 98 had its own separately purchasable Plus! pack called Plus! 98. Title bars of windows and dialog boxes support two-color gradients. Windows 98 menus and tooltips support slide animation. Windows Explorer in Windows 98, like Windows 95, converts all uppercase filenames to Sentence case for readability purposes,[5] however, it also provides an option Allow all uppercase names to display them in their original case. Windows Explorer includes support for compressed CAB files. The Quick Res and Telephony Location Manager Windows 95 PowerToys are integrated.


Windows 98 SE (Second Edition) + [CD-KEY]
Files Size: 532.79 MB

ONE2UP Download

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...