วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Aurora 3D Presentation 13.02.25 ML + [Patch Keygen]

Aurora 3D Presentation เป็นโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอแบบ 3 มิติ ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่คุณสามารถควบคุมการพัฒนาการนำเสนอที่น่าประทับใจอย่างมืออาชีพ และ มีประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ สามารถพัฒนาโซลูชั่นที่รวมภาพ, ข้อความ, วิดีโอ และ ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถสร้างงานนำเสนอแบบ 3D ได้อย่างมืออาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญแต่อย่างใด ด้วยลักษณะของโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอให้เลือกใช้มากมาย พร้อมกับเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นต่อการปรับแต่งแก้ไขงานนำเสนอให้น่าสนใจ สามารถนำเข้าไฟล์ CSV เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในโปรแกรมได้

ความสามารถโปรแกรม

- สร้างงานนำเสนอโดยมี รูปภาพ, ข้อความ, วีดีโอ, ตัวอย่าง, ข้อมูล ฯ
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของการออกแบบ 3D
- เลือกการแสดงผลของเนื้อหาได้หลากหลายวิธี
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Flash, AE, Photoshop ฯ
- มีองค์ประกอบของการออกแบบรวมถึง พื้นหลัง, ธีม, รูปแบบ, รูปร่าง และ ลักษณะพิเศษอื่น ๆ
- พื้นที่ทำงาน และ วัตถุแบบ 3D
- สามารถส่งออก, นำเข้า ไฟล์ภาพ หรือ วิดีโอ และ รูปแบบ 3D อื่น ๆ ที่ออกแบบ โดยซอฟต์แวร์ 3D อื่นๆ

When you want your audience to truly be interested in your material, you don't try to get your message across in mere words! You use snappy graphics, and charts, and images! But instead of juggling a smorgasbord of presentation applications for different uses, why not just consolidate all of your presentation magic-making into Presentation3D?

Presentation3D gives you access to powerful techniques that you can harness to develop impressive, professional, and effective presentations in a number of formats! With Presentation3D, you'll be able to produce solutions that incorporate images, text, video, and data in a way that will capture the attention of your audience. Even if you aren't very creative, it's easy to get started with Presentation3D, thanks to the included templates and styles.

So, what can you do with Presentation3D? How about an interactive menu that automatically launches slideshows, websites, or executable programs? Or a wall of pictures and information, arrayed in a circle or a gracefully curving animated arc around the viewer? Spice up those boring spreadsheets by importing CSV files into Presentation3D and animating tables and data, or create animated charts and graphs, even 3D models!

Top 10 reasons to use Presentation 3D

1. Easily to generate cool presentation for image, text, video, model and data.
2. Don't need the basis of 3D design.
3. Choose many ways to display your content.
4. Don't need to learn Flash, AE, Photoshop and other 3D Application to create great looking presentation.
5. Choose and use many included design elements, include backgrounds, themes, styles, shapes, effects and so on.
6. Real 3D space, real 3D object.
7. You can export the image or video files, and import other 3D model and texture by the 3D design software.
8. Learn some interesting effect of 3D software,Let you easily.
9. Save money on various 3D interactive design.
10.If you don't have the time, Presentation3D is your best choose, You'll get the high efficiency.

Home Page - http://www.presentation-3d.com/products/presentation-3d.html
Aurora 3D Presentation 13.02.25 ML + [Patch Keygen]
Files Size: 78.1 MB

7 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...