วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Glary Utilities Pro 2.53.0.1726 + [Keygen] 04 Feb 2013 ดูแลระบบ, ซ่อมแซม Error ฯ อย่างครอบคลุม

Glary Utilities Pro เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการซ่อมแซมการทำงานของระบบ, เพิ่มความเร็วในการทำงาน, ปรับปรุง และ ดูแลรักษาการทำงานของระบบ ได้อย่างครอบคลุม สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยฟีเจอร์ "1 Click Maintenance" ซึ่งจะจัดการซ่อมแซม, ทำความสะอาด, ล้างค่า Internet Trace ซึ่งสนับสนุนเว็บเบราเซอร์มากกว่า 45 ชนิด ได้ภายในคลิดเดียว และ สามารถจัดการ หรือ ลบ Browser Add-ons, ประมวลผลดิสก์ และ ลบไฟล์ซ้ำบนฮาร์ดดิสก์ ช่วยให้ได้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์เพิ่มมากขึ้น ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด Error ต่างๆที่เกิดกัน ช่วยให้การทำงานของระบบเสถียนมากขึ้นด้วย และคุณสมบัตอื่นๆอีกมากมาย

ความสามารถของโปรแกรม

- ทำความสะอาดฮาร์ดดิสก์ ลบไฟล์ขยะ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานของฮาร์ดดิสก์
- สแกน และ ทำความสะอาดค่า Registry ช่วยให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น
- ซ่อมแซมความเสียหายของ Registry ที่เกิดจากการทำลายล้างของ Malware, Spyware, Trojan ฯ
- ซ่อมแซม Shortcuts หรือ การเชื่อมโยงต่างๆที่ไม่จำเป็น ซึ่งทำให้ระบบทำงานล่าช้า
- ปรับแต่งค่าหน่วยความจำ Memory หรือ RAM ให้ทำงานได้ดีขึ้น
- ลบล้างค่าการติดตามจากอินเตอร์เน็ต หรือ evidences, cookies, internet history ฯ
- ควบคุมการทำงานของ Startup Manager
- จัดการกับ Add-on ของเว็บเบราเซ่อร์ หรือ Internet Explorer ช่วยถอนการติดตั้ง และคืนค่าการตั้งค่าของ hijacked
- ประมวลผลฮาร์ดดิสก์ ลบไฟล์ หรือ โฟเดอร์ที่ซ้ำกัน หรือ ว่างเปล่า
- มีความสามารถในการ รวม หรือ แบ่งไฟล์เป็นส่วนๆได้ด้วยฟีเจอร์ File Splitter and Joiner
- ช่วยถอนการติดตั้งโปรแกรมอย่างปลอดภัย และ ช่วยทำความสะอาด Registry หลังการถอนการติดตั้ง
- มี Restore Center ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนค่า Registry และอื่นๆ ได้หากเกิดปัญหาใดๆ
- แสดงการประมวลผลของ Process Manager เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบว่าปกติหรือไม่ ช่วยให้คุณสามารถสั่งหยุดการประมวลผลของ Process นั้นๆที่อาจเป็นอันตรายจาก spyware หรือ Trojans ได้อย่างสมบูรณ์

Glary Utilities is a collection of system tools and utilities to fix, speed up, maintain and protect your PC. It allows you to clean common system junk files, as well as invalid registry entries and Internet traces (theres a plug-in support for 45+ external programs). You can also manage and delete browser add-ons, analyze disk space usage and find duplicate files.

Features:
• Disk Cleaner Removes junk data from your disks and recovers disk space
• Registry Cleaner Scan and clean up your registry to improve your system's performance.
• Shortcuts Fixer Corrects the errors in your startmenu & desktop shortcuts
• Startup Manager Manages programs which run automatically on startup
• Memory Optimizer Monitors and optimizes free memory in the background
• Tracks Eraser Erases all the traces,evidences,cookies,internet history and more
• File Shredder Erases files permanently so that no one can recover them
• Internet Explorer Assistant Manages Internet Explorer Add-ons and restores hijacked settings
• Disk Analysis Get details information of the desired files and folders
• Duplicate Files Finder Searchs for space-wasting and error producing duplicate files
• Empty Folders Finder Find and remove empty folders in your windows
• Uninstall Manager Completely uninstall programs you don't need any more
• Context Menu Manager Manage the context-menu entries for files, folders...
• Process Manager Monitor programs that run on your PC and stop spyware and Trojans.

Operation System: Microsoft Windows XP,Vista,7,8,  All Windows
System Type: 32bit/64bit

Home Page: http://www.glarysoft.com/

Glary Utilities Pro 2.53.0.1726 + [Keygen]
Files Size: 6.37 MB

Download | ONE2UP
Download | PUTLOCKER
Download | ULTH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...