วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Hard Disk Sentinel Pro 4.30 Build 6017 + [Patch]

Hard Disk Sentinel Pro โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ไม่ว่าจะการตรวจสอบขนาดความจุที่แท้จริง ตรวจสอบความร้อนภายในฮาร์ดดิสก์ ตรวจสอบการอ่าน-เขียน ที่วัดออกมาเป็นค่า seek-time ซึ่งบอกได้ว่าฮาร์ดดิสก์ของท่านทำงานเร็ว-ช้าแค่ไหน (ตัวเลขน้อยแสดงว่าทำงานเร็ว) อีกทั้งยังคอยสอดส่องการทำงานที่ผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้อีกด้วย

ความสามารถหลักของโปรแกรม

- แสดงความร้อน ณ. เวลาต่างๆ ของฮาร์ดดิสก์
- ตรวจสอบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Seek Time ดูที่ค่า Average)
- ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการทำงาน
- ตรวจสอบความเร็วสูงสุด หรือ วัดค่าการ เขียน-อ่าน ระยะยาว (Benchmark)
- สามารถวัดความร้อนออกมาแสดงที่ Taskbar ได้
- แสดงไฟล์บันทึกการทำงาน บันทึกข้อผิดพลาด และอื่นๆ
- แจ้งเตือนการทำงานผิดพลาด ,ความร้อนที่สูงเกินไป ฯ

Hard Disk Sentinel is a multi-OS hard disk drive monitoring application. Its goal is to find, test, diagnose and repair hard disk drive problems, display hard disk health, performance degradations and failures. Hard Disk Sentinel gives complete textual description, tips and displays/reports the most comprehensive information about the HDD inside the computer or in an external enclosure (USB / e-SATA). Many different alerts and report options are available to ensure maximum safety of your valuable data.

Hard Disk Sentinel monitors hard disk status, including health, temperature and all S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, built in most hard disks today) values for each hard disks. Also it measures the hard disk transfer speed in real time which can be used as a benchmark or to detect possible hard disk failures, performance degradations.Hard Disk Sentinel can be effectively used to prevent serious damage or data loss because it has the most sensitive hard disk health rating system which is extremely sensitive to disk problems. This way even a small problem can't be missed and a failure or data loss can be predicted. This gives opportunity to backup important and valuable data. The Professional version has scheduled and automatic (on-problem) backup options to prevent data loss caused by not only failure but by malware or accidental delete also.

Languange : English
OS : Xp/Vista/7/8 (x86/x64)
Updated : 22 February 2013
Author : HDSentinel
Hard Disk Sentinel Pro 4.30 Build 6017 + [Patch]
Files Size: 13.34 MB

3 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...