วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Windows Repair (All in One) v1.9.10 [Full]

Windows Repair AIO คือสุดยอดเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดร้ายแรง ภายใน Registry และ ระบบไฟล์ต่างๆ ของวินโดว์ รวมทั้ง Internet Explorer, Windows Update, Windows
Firewall และอื่นๆ ที่อาจเกิดการความเสียหาย และ การทำลายของ Virus, Malware ฯ หรือ การติดตั้งโปรแกรมที่ไปแก้ไขส่วนต่างๆของวินโดว์ให้ทำงานผิดพลาด โดยโปรแกรม Windows Repair AIO สามารถแก้ไขการตั้งค่าต่างๆที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นค่ามาตรฐาน (default settings.) เพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้ปกติอีกครั้ง

สนับสนุนระบบปฏิบัติการ: Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8 (32 & 64 Bit)

ความสามารถเบื้องต้น

- คืนค่า Registry Permissions
- แก้ไขปัญหา ไดร์ฟหาย หรือ ข้อมูลเต็มโดยเกิดจากไวรัสหรือมัลแวร์
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟล์ โฟเดอร์ที่มีการทำงานผิดรูปแบบ
- เรียกคืนค่า ของไฟล์ระบบ
- ซ่อมแซม Internet Explorer
- ซ่อมแซม Hosts File และ ระบบ Network ฯ
- ซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย , Firewall ฯ
- แก้ไขปัญหา CD/DVD ไม่พบอุปกรณ์ หรือ ไม่ทำงาน
- สามารถสำรองข้อมูล Registry เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแก้ไข
- สามารถสร้าง Restore Point เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าของระบบทั้งหมด
- อื่นๆ
Windows Repair is an all-in-one repair tool to help fix a large
majority of known Windows problems including registry errors and file
permissions as well as issues with Internet Explorer, Windows Update, Windows
Firewall and more. Malware and installed programs can modify your default settings.
With Tweaking.com - Windows Repair you can restore Windows original settings.

For Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8 (32 & 64 Bit)

Features

Reset Registry Permissions
Reset File Permissions
Register System Files
Repair WMI
Repair Windows Firewall
Repair Internet Explorer
Repair MDAC & MS Jet
Repair Hosts File
Remove Policies Set By Infections
Repair Icons
Repair Winsock & DNS Cache
Remove Temp Files
Repair Proxy Settings
Unhide Non System Files
Repair Windows Updates
Repair CD/DVD Missing/Not Working
and more...


Using Tweaking.com - Windows Repair:

When you first run the program you will be introduced to 4 steps before the
repair options. These steps are highly recommend to do before attempting any
repairs.

Step 1. Clean Your System Of Infections.
Trying to fix a system that is currently infected is obviously a very bad idea
and can make things worse. An infection can hijack a machine and keep part of
the repairs from running correctly. Since only part of a repair will work the
other part that failed could end up causing problems. Rule of thumb before
working on a system is to make sure it is clean. Even if you think your system
is clean doing a scan before hand is a good idea.

Step 2. Check File System
Doing a check disk on the hard drive is a good idea. This will have Windows
check the file system on the drive fixing any problem it finds. Corrupt files
can break a lot of things, including the repairs. So making sure the file system
is good is a must.

Step 3. System File Check (SFC)
The built in Windows system file checker is a tool that checks that the Windows
files are intact, the correct versions and not corrupted. This is a good idea to
do before doing repairs as if a file is corrupt and we try a repair that needs
that file then the repair will fail.

Step 4. System Restore & Registry Backup
Doing a system restore point is a great idea to do before doing any repairs. If
any unforeseen problems happen after any repair than a system restore can put
the system back to the way it was before the repairs. This is highly
recommended.

Tweaking.com - Registry Backup is also bundled with the program.


Windows Repair (All in One) v1.9.10 [Full]
Files Size: 4.89 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...