วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise 8.0.24.0 + [Serial]

Remote Desktop Manager เป็นโปรแกรมขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ใช้ในการจัดการ การเชื่อมต่อระยะไกลทั้งหมดของคุณ และ virtual machines โดยสามารถ เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ใช้งานร่วมกัน, จัดระเบียบ และ ค้นหาการเชื่อมต่อระยะไกลของคุณได้อย่างรวดเร็ว  โดยสามารถทำงานเข้ากันได้กับ Microsoft Remote Desktop, Terminal Services, VNC, LogMeIn ทีม Viewer, FTP, SSH, Telnet Dameware, X Window, VMware, Virtual PC, PC Anywhere, Hyper-V, Citrix, Radmin, Microsoft Remote Assistance, Sun Virtual Box และอื่นๆ
Remote Desktop Manager is a small application used to manage all your remote connections and virtual machines. Add, edit, delete, shared, organize and find your remote connection quickly. Compatible with Microsoft Remote Desktop, Terminal Services, VNC, LogMeIn, Team Viewer, Ftp, SSH, Telnet, Dameware, X Window, VMware, Virtual PC, PC Anywhere, Hyper-V, Citrix, Radmin, Microsoft Remote Assistance, Sun Virtual Box and more.

FEATURES:

Microsoft Remote Desktop (RDP)
Microsoft Remote Assistance
VNC (UltraVNC, TightVNC, RealVNC and embedded)
LogMeIn
Team Viewer
FTP (Explorer, Filezilla and WinSCP)
X Window
Putty (SSH, Telnet, RAW and rLogin)
Dameware Mini Remote Control
Radmin Viewer
Citrix XenApp (ICA)
Symantec PC Anywhere
Microsoft Hyper-V
Microsoft Virtual PC
Microsoft Virtual Server
Microsoft Windows Virtual PC
Sun VirtualBox
VMware Player, VMware Workstation, VMware ESXi and VMware vSphere
Cisco VPN client
SonicWall Global VPN client

What is new in version 8.0.24.0

Added an enter credential button for LastPass
Added an option to select the sub connection on host connection type double click
Added the possibility to rename a group directly in the editor
Fixed an issue with the auto sliding panel not working on lost focus
Fixed an issue with the domain variable in a web session
Fixed some check host availability issues
Fixed some possible addons issue with PowerShell

Home Page - www.remotedesktopmanager.com

Os : Xp/Vista/7/8

Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise 8.0.24.0 + [Serial]
Files Size: 19.95 MB

Download | ONE2UP
Download | PUTLOCKER
Download | ZIPPYSHARE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...