วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Photo Collage Max 2.1.8.6 + [Patch]

Photo Collage Max เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง / ออกแบบ การ์ดอวยพร, ปฏิทิน หรือ Photo Wall โดยสามารถเพิ่มรูปถ่าย หรือ รูปภาพของคุณลงไปได้ โดยโปรแกรมมี Wizard ช่วยในการเริ่มต้นทำให้ใช้งานได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น พร้อมกับมี แม่แบบ, พื้นหลัง, ภาพ, ฯ สวยๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย และวิธีที่ใช้งานที่ง่ายในการออกแบบเพียงไม่กี่ขั้นตอน และยังมีความสามารถในการแก้ไข ปรับแต่ง, แม่แบบ หรือเพิ่มเติมรูปภาพได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
Create collages, greeting cards, calendars with your favorite photos just in clicks.
Comes with a wide range of templates, backgrounds, frames, etc., Photo Collage Max offers an easy way to design marvelous photo collages, cards, scrapbooks, calendars for birthday, wedding, anniversary, holidays and any other special moment in life.

Features
Arrange your photos to be a collage easily and creatively:

Select a template from dozens of examples or just use a blank page to start your collage making project.
Drag or drop your favorite photos into this page. Embellish them with frames, masks, cliparts and backgrounds as you wish.
Resize or reposition any layer to anywhere you want in this project, to make it to be the perfect and unique layout.

Finely designed templates for all kinds of occasions:

A wide range of templates for birthday, wedding, holidays and other special days in life are all gathered in.
Apply Photo Wall to display your unique looks or for formal use such as building Contact Sheet.
Templates for creating precious greeting cards are also available and easy to handle for customization.
Calendar templates are provided as well to assist you to make unique calendars.

Built-in backgrounds, frames, cliparts make your collages the most unique ones:

Apply or change background of a collage project with built-in patterns or your own pictures.
Drop shadow for your photo, or decorate it with plenty of lovely frames and masks.
A large array of clipart images which match any occasion are given to make your collages more special.
You can also add a shape into your photo collage.

Easily manage collages, photos, layers, shadows, size or position, personalize your works:

Change the size or orientation of your collages for different purposes, such as email or print.
Crop, rotate, move or zoom your photos.
Change the color, shape, opacity of the shadow.
Drag a layer to anywhere you want in a collage project.
Add text and you can choose text font, font size, color, graphics, background color and so on.

Save your collage, print it or share it with family and friends:

Save your collage as a picture in one of these formats, .jpg, .png, .tif, .gif, .bmp.
Set your finished collage work as the wallpaper for your computer.
With the help of Print Preview settings, directly print your collage in perfection.
Email your collages to family and friends, share them on Facebook, MySpace or blog.


Photo Collage Max 2.1.8.6 + [Patch]
Files Size: 34.17 MB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...