วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Teorex Inpaint 5.0 [Portable] โปรแกรมลบส่วนเกินในรูปภาพ

Inpaint 5.0 เป็นโปรแกรมสำหรับลบส่วนเกินในรูปภาพที่น่าใช้มากๆ อีกหนึ่งโปรแกรม สามารถใช้งานได้ง่าย โดยเป็นโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับลบส่วนเกินต่างๆ ที่ไม่ต้องการในภาพเพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้น (ถ้าภาพไม่ซับซ้อนมากนัก) เหมาะสำหรับลบส่วนเกินในรูปภาพ อย่างเช่นพวก Watermark, Logo ใช้ลบสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้าน ตึก รถ คน สิ่งของ ได้หากภาพนั้นไม่ซับซ้อนมากเกินไป เราก็จะได้รูปภาพแบบเนียนสุดๆ ทั้งนี้โปรแกรมจะทำการลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไป แล้วตรงที่สิ่งที่เราลบไปจะกลายเป็นแบ็กกราวอัตโนมัติ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามาแต่งรูปให้วุ่นวาย ซึ่งถ้าใช้โปรแกรมอย่าง Photoshop หรื่อโปรแกรมแต่งภาพอื่นอาจเวลานานมากInpaint reconstructs the selected image area from the pixel near the area boundary. Inpaint may be used to remove dust and scratches from a scanned photo, or to remove undesirable objects from still images.
Delete any unwanted object from your photo, such as extra power-line, people, text... The program will automatically inpaint the selected area to erase it.
If some unexpected object spoils an otherwise good photograph, Inpaint may be used to remove it. Simply select the object. No need for fiddly messing about with the clone tool!

It is alarmingly simple to use. Draw a selection around the object you wish to remove from the picture, and run smart remove selection. Inpaint will fill the selection area with intelligently generated texture drawn from the surrounding image data. really magic function you should try it!
(Optional) If you don't get the results you hoped for, do one of the following, and then experiment until you get just the right look:
• You can change area boundary which used in inpainting (rectangular area around selection, with resize handles).
• Go back in your changes one step at a time, (in the task pane, click Undo last action) and try more accurate select the object you wish to remove.
• Or if you think selection is right, try to Inpaint it again(each inpaint procedure is unique and at the next time you've got other image).

Inpaint reconstructs the selected image area from the pixel near the area boundary. Inpaint may be used to remove undesirable objects from still images.

Delete any unwanted object from your photo, such as logo, watermark, extra power-line, people, text... The program will automatically inpaint the selected area to erase it.

If some unexpected object spoils an otherwise good photograph, Inpaint may be used to remove it. Simply select the object. No need for fiddly messing about with the clone tool!

Top Reasons to use Inpaint
• Repair old photos
• Remove watermarks
• Remove unwanted objects
• Digital Facial retouching
• Remove date stamps
• Easy to get started

Teorex Inpaint 5.0 [Portable]
Files Size: 4 MB

Download | ONE2UP
Download | PUTLOCKER
Download | ONE2CAR
Download | ULTH

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...