วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

Windows 7 Start Orb Changer+635 Orbs โปรแกรมเปลี่ยนหน้าตาปุ่ม Start Menu Windows 7
โปรแกรมเปลี่ยนหน้าตาปุ่ม Start Menu ของ Windows 7 สามารถใช้ได้กับ Windows 7 All Edition 32/64bit รองรับไฟล์ PNG และ BMP พร้อมรูปแบบให้เลือกกว่า 600 ชนิดAllows you to change the orb in four different ways:

Context Menu
Drag & Drop
Change Button Command Line (Syntax only contains orb location)
Works with all DPIs (If the orb is too big or too small it will automatically resize it)
Works with both x86/32-bit and x64/64-bit
Works with both PNG and BMP file formats
Can integrate with desktop context menu
Can integrate with PNG and BMP file formats’ context menu Allows you to change the orb in two different methods:

Memory Patching – Edits the start orb in memory which doesn’t cause any UAC prompts Resource Editing – Edits the start orb by replacing resources of %windir%\explorer.exe Easy to use & simple interface Two modes for normal and advanced users First & ultimate Windows 7 start orb changer available on the internet.

Instructions: Original View of the taskbar with default Start orb

Windows 7 Start Orb Changer+635 Orbs
Files Size: 7.44 MB

ONE2UP  Download
PUTLOCKER  Download
ZIDOFILE  Download

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...