วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

USB Disk Security 6.2.0.30 Full + [Keygen][Multi Language]

USB Disk Security เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมยอดนิยมสำหรับป้องกันไวรัสจากอุปกรณ์ภายนอก สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอื่นๆ เช่น ESS EAV , AVG ฯ โดยการทำงานไม่ทับซ้อนกัน เป็นโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรของระบบน้อยมาก จะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื่อตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามา โปรแกรมก็จะรันตัวเองเพื่อนแสกนหาไฟล์อันตรายในอุปกรณ์นั้นๆ สามารถป้องกันไวรัสได้ดีโดยเฉพาะ พวก autorun ที่มักจะติดมากับแฟรชไดร์ จะถูกลบทันทีเมื่อตรวจพบ และมีความสามารถในการกักเก็บ - กู้คืนไฟล์อันตรายอื่นๆ


USB Disk Security 6.2.0.30 Full + [Keygen][Multi Language]
Files Size: 4.71 MB

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...