วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

Windows 8 Build 9200 AIO 18in1 x86x64 All Edition + Perminent Activator Jan 2013 (Re Upload)

Windows 8 Build 9200 AIO 18in1 x86x64 All Edition + Perminent Activator Jan 2013

- ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผ่น DVD ไม่สามารถไรท์ลงแผ่นได้ จำเป็นต้องติดตั้งจาก USB FlashDrive ที่มีขนาด 8 GB ขึ้นไป (แนะนำที่ 16 GB ขึ้นไป)
- ให้ใช้โปรแกรม WinUSB Maker v2.0 หรือ Windows7 USB DVD Tool ในการเขียนไฟล์ลงใน USB FlashDrive (วิธีใช้งานอยู่ในโปรแกรม)
- สามารถทำ Windows Update ได้
- วินโดว์ตัวนี้ได้รวบรวมการอัพเดทที่ผ่านมาของ Microsoft ไว้ทั้งหมด (KB Files)
- เมื่อติดตั้งถึงหน้า Finalizing your settings อาจใช้เวลานานมาก เพราะขั้นตอนนี้จะติดตั้งไฟล์อัพเดท (KB Files) และ Net Framework
- ไม่มีการปรับแต่งระบบ, แก้ไขค่า Registry, เพิ่มเครื่องมือ Tweaks หรือตั้งค่าใดๆเพิ่มเติม เป็นแบบ Original เดิมๆทั้งหมด

* เพิ่มเติม

- Net Framework 2.0-3.5 SP1 (Net Framework 4.0 เป็นตัวที่ติดมาพร้อมกับวินโดว์ 8 อยู่แล้ว)
- IE Security
- Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8 (DaRT8)

Features included in boot options

- System File Scan
- Recovery
- Backup, Restore
- Offline hotfix removal
- Disk cleaning and repartitioning
- etc.

** คำแนะนำ (ควรอ่านและทำความเข้าใจก่อน)

- หากคุณมีโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนไฟล์ .iso ลงใน USB Drive เพื่อสร้าง Bootable ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่แนบไปให้ก็ได้
- รุ่น Enterprise เป็๋นรุ่นที่จำหน่าย License ให้กับหน่วยงาน และ องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น (ความสามารถพื้นฐานเทียบเท่ากับรุ่น Pro)
- รุ่นที่มีชื่อต่อท้ายว่า N (N Editions) เป็นรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในโซนยุโรป, โครเอเชีย, และสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัดฟีเจอร์บางส่วนออกอย่างเช่น WMP (Windows Media Player) ฯ
- รุ่นที่มีชื่อต่อท้ายว่า VL (Volume License) เป็นรุ่นที่จำหน่ายผ่านเครื่อข่ายของร้านค้า ฟีเจอร์ต่างๆ เหมือนรุ่นปกติทุกอย่าง
- รุ่น Pro WMC (With Media Center) อาจจะมีให้ใส่ Product Key ตอนติดตั้งเสร็จ ให้กด Skip ข้ามไปได้เลย
- หากต้องการติดตั้งเมนูภาษาไทย สามารถดาวน์โหลด Language Pack มาติดตั้งได้ภายหลังจาก Activated เรียบร้อยแล้ว

** เกี่ยวกับ Permanent Activator Ultimate **


- การติดตั้งวินโดว์ในตอนแรกเริ่ม จำเป็นต้องตั้งค่า Language และ Time and currency format เป็น EN-US (English United States) ทั้งหมด หลัง Activated + Unlock แล้วค่อยไปเปลี่ยนภาษาภายหลัง
- สามารถ Activated แบบถาวร (แบบไม่มีนับวัน) โดยใช้ตัว ACTIVATOR_KJ.120829.exe + FIX_P8.25.exe (Activated และ ปลดล็อคการตั้งค่า Personalize)
- สามารถใช้ Activated ได้ทุกรุ่น

** เกี่ยวกับ KMSnano Automatic Activator **


- ในการ Activated ด้วย KMSnano จะมีระยะเวลาการใช้งาน 180 วัน โดยตัวโปรแกรมจะตั้งตารางเวลาเมื่อครบ 30 วัน จะทำการตรวจเช็ค และติดตั้ง License ชุดใหม่ให้
- เมื่อติดตั้ง License ชุดใหม่ ระยะเวลาใช้งานก็จะเป็น 180 วัน สามารถใช้งานได้ตลอด) "ย้ำว่าสามรถใช้งานได้ถาวร ไม่ใช่แค่ 180 วัน"
- สามารถใช้งาน หรือ เปลี่ยนแปลงค่า Personalize ได้ทั้งหมด (ตัว Activation ได้ปลดล็อคให้หมดแล้ว)
- สามารถตั้งค่า Time and currency format เป็นภาษาใดก็ได้ ตัว Activation สามารถ Activation ได้ทุกภาษา
- รุ่นดังต่อไปนี้ "ไม่สามารถ" Activated ได้ด้วย KMSnano (ให้ใช้ Perminent Activator ในการ Activated) : Windows 8, Windows 8 N, Windows 8 Pro with Media Center

** หมายเหตุ **


- มีความเสถียรภาพ (Stability) สูงมากเพราะเป็นรุ่นที่ไม่ได้รับการปรับแต่ง ตั้งค่า หรือแต่งเติมใดๆ
- ปัญหาอมื - จอดำ หลังจากทำ Activated หรือ Windows Update จากรุ่นก่อนๆ จะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยลง เพราะไฟล์อัพเดทได้ถูกซ่อมแซม และ รวบรวมไว้ในการติดตั้งเพียงครั้งเดียว

- สามารถอัพเดทได้ทุกรุ่น ไม่ว่าคุณจะใช้ Activation แบบไหนก็ตาม
- ในการรัน Activation ทุกครั้ง จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ Admin Rights (Run as administrator)
- หากคุณใช้ Permanent Activator ห้ามปิดหน้าต่าง CMD ขณะกำลังทำงานเด็ดขาด (ย้ำว่าห้ามปิดเด็ดขาด)
- หากคุณใช้ Permanent Activator จำเป็นต้องตั้งค่าภาษา และ โซนเวลาทั้งหมดเป็น EN-US (English United States) เพราะตัว Activate จะทำงานได้เฉพาะภาษานี้เท่านั้น
- หากคุณใช้ KMSnano Activator สามารถดูการทำงานของ Activation ได้จาก Task Manager (Alt+Ctrl+Del > Task Manager)

Installation Indexes:

Windows 8 (x86)
Windows 8 N (x86)
Windows 8 Pro (x86)
Windows 8 Pro N (x86)
Windows 8 Pro VL (x86)
Windows 8 Pro N VL (x86)
Windows 8 Enterprise (x86)
Windows 8 Enterprise N (x86)
Windows 8 Pro with Media Center (x86)
Windows 8 (x64)
Windows 8 N (x64)
Windows 8 Pro (x64)
Windows 8 Pro N (x64)
Windows 8 Pro VL (x64)
Windows 8 Pro N VL (x64)
Windows 8 Enterprise (x64)
Windows 8 Enterprise N (x64)
Windows 8 Pro with Media Center (x64)

Instructions:

Win8AIO-18in1-x64-x86-en-US-DaRT8-Jan2013.iso | 7.58 GB
Permanent Activator Ultimate Folder | 48.0 MB
KMSnano v.22 Automatic Activator Folder | 31.0 MB
WinUSB Maker v2.0 BETA 2 Folder | 3.02 MB
Windows7-USB-DVD-tool.exe | 2.59 MB
Screenshots Folder | 6.80 MB
Total | 7.67 GB
Activated With Permanent Activator UltimateActivated With KMSnano v.22 Automatic Activator


Results UpdateWindows 8 AIO 18in1 en-US DaRT8 Jan2013
This AIO supports x86-only Windows Upgrade
KB Files are the same as the non-DaRT8 version.
Future x64-x86 hybrids will have DaRT8 or greater included.

Hotfixes included bring install current to Jan8 patch date
NETFX2-3.5.1 IS BACK!!!

No Windows 8 Settings were harmed in the making of this ISO.
No Programs are added to Windows.
No Unattended Settings were added to the installation.
No Registry Settings were modified.

Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8 (DaRT8) included
in boot options. Windows Setup is set to default with DaRT8 x86
set to boot option 2 and DaRT8 x64 set to boot option 3

Features include System File Scan, Recovery, Backup restore,
Offline hotfix removal, disk cleaning and repartitioning, etc.
The purpose of inclusion will be obvious when you try it.
(Thank anarchist9027 for this AIO addition)

Versions you can activate with KMS are:
Windows 8 Pro, Windows 8 Pro N, Windows 8 Pro VL,
Windows 8 Pro N VL, Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise N

Versions that cannot be activated with KMS are:
Windows 8, Windows 8 N, Windows 8 Pro with Media Center

There is NO KNOWN CRACK for non-kms retail versions. Use them
only if you have a backed up activation from a previous
loophole or if you have purchased a key for said version.

For said Volume versions, use the KMSNano activation
program included, or get a newer version of kmsnano or
kmsmicro.

More info on how to manually set up different activation
methods are included in the lananov11.zip file.
Read the enclosed text file for more information

64-bit MSDN Sources:
en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso
en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso
en_windows_8_pro_n_vl_x64_dvd_918677.iso
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
en_windows_8_x64_dvd_915440.iso

32-bit MSDN Sources:
en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso
en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso
en_windows_8_pro_n_vl_x86_dvd_918877.iso
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
en_windows_8_x86_dvd_915417.iso

Thess RTM Sources are the final Build 9200

Installation Indexes:
Windows 8 (x86)
Windows 8 N (x86)
Windows 8 Pro (x86)
Windows 8 Pro N (x86)
Windows 8 Pro VL (x86)
Windows 8 Pro N VL (x86)
Windows 8 Enterprise (x86)
Windows 8 Enterprise N (x86)
Windows 8 Pro with Media Center (x86)
Windows 8 (x64)
Windows 8 N (x64)
Windows 8 Pro (x64)
Windows 8 Pro N (x64)
Windows 8 Pro VL (x64)
Windows 8 Pro N VL (x64)
Windows 8 Enterprise (x64)
Windows 8 Enterprise N (x64)
Windows 8 Pro with Media Center (x64)

Release File:
Win8AIO-18in1-x64-x86-en-US-Jan2013.iso
Size: 7.58GiB
CRC32: E52BC413
MD5: 89797B8890D06A9E05802AB160965FCE
SHA-1: 57F861440DFFC757E233A4CD9A29CF5C2263534A

Language: en-US (English - United States)

Tools used:
DaRT8 - (Thanks anarchist9027)
imagex for image compression and export
dism for MSU KB hotfix integration
oscdimg for ISO mastering
Added Info folder to installs to make more work for credit thieves.

KB Files added via add-package dism:
KB2779444, KB2727528, KB2729462, KB2736693, KB2737084,
KB2742614, KB2742616, KB2750149, KB2751352-v2, KB2753842-v2,
KB2756872, KB2756923, KB2757638, KB2758246-v2, KB2761094,
KB2761465, KB2764462, KB2764870, KB2768703, KB2769034,
KB2769165, KB2769166, KB2770660, KB2770917, KB2771744,
KB2771821, KB2777166, KB2777294, KB2778171, KB2778930,
KB2779562, KB2779768, KB2780342, KB2780523, KB2780541,
KB2782419, KB2783251, KB2784160, KB2785094, KB2785220,
KB2788350, KB2790920, KB2792009, KB2796096

x86-only kb files added via add-package dism:
KB2788261

KB Files added during setupcomplete.cmd phase:
KB890830-v4.16 (Recent Malicious software removal tool)
KB2758694 (xml4 exe only hotfix)
KB2771431 (online only update)
KB2772501 (iepropschema exe only hotfix)

Changes from recent Windows 8 x64 and x86 releases:
-Added IE security, but moved to offline install.
Reboot is not needed during setupcomplete.cmd phase.
-Added .NET 2-3.5.1
Offline hotfixes used for netfx3
-ei.cfg changed to retail channel.
Volume channel was being problematic even though
the only known activation method that works is KMS.
-Every single install tested perfectly on activating KMS
or restoring backup in ProWMC with Tokens Manager

Enterprise gives incorrect pre-release eula because of
being set to retail, but it does not affect the install.
Pro VL and N VL also give the incorrect retail eula
Once you activate with kms, it correctly sets to volumekms.

Windows 8 Build 9200 AIO 18in1 x86x64 All Edition + Perminent Activator Jan 2013
Files Size: 7.68 GB
Files Part: 1GB/PART, LAST PART 516 MB
Number of Part: 8 Part
Recovery Record: 5%
Password: Nemesis@Archware

โหลดเสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ของแต่ละ Part ให้เรียงกันให้ถูกต้อง
เช่น Win8Part1, Win8Part2, Win8Part3

ดูวิธีตั้งค่าภาษา และอื่นๆ สำหรับ Windows 8 เพึ่มเติมได้ ที่นี่
มีปัญหาการแตกไฟล์ หรืออื่นๆ โปรดอ่านที่หัวข้อ ABOUT/FAQ

Download | PART 1 | Download PART 2
Download | PART 3 | Download PART 4
Download | PART 5 | Download PART 6
Download | PART 7 | Download PART 8

70 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. มันต้องได้ใช้ key Windows 8 Build 9200 เวลาลงไหมค่ะ (ถ้าได้ใช้จะมีให้ไหมค่ะ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ต้องใช้คับ ลงวินโดวไปก่อนเเล้วค่อยใช้ตัวactivator ทีหลัง

   ลบ
 3. ไม่ต้องใส่ key ครับ พวกที่ใส key นั้นจะเป็นรุ่น Preview / RTM ซึ่งมันเก่ามากแล้ว

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณ มาก น๊ ครับ ที่มี แต่ โปรแกรม ดีดี

  ตอบลบ
 6. lสามารถ เล่น เกม ได้ มั้ย ครับ พี

  ตอบลบ
 7. part7 W8A18I1AEJ13.part7.rar โหลดไม่ได้แล้วครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 9. PART 7 โหลดไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 10. ไฟล์หายเพราะว่าเว็บอัพโหลดล่มครับ ตอนนี้กำลังอัพให้ใหม่ อดใจรอประมาณ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนะครับ :)

  ตอบลบ
 11. part7 โหลดได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 12. part 7 โหลดไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 13. ผมยังโหลดไม่ได้เลยครับ Part7 TT

  ตอบลบ
 14. แก้ไข part 7 ให้เรียบร้อยแล้วครับ 14/03/2013 / 13.33 น

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากครับ สุดยอดดดดดดดดดดดด

  ตอบลบ
 16. พาส 4 ครับ โหลดไม่ได้แล้ว ช่วยอัพโหลดให้ใหม่ด้วยครับ

  ตอบลบ
 17. Part4 หายแล้วครับ อัพให้ใหม่หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. Part4 หายอ่ะครับ ช่วยอัพใหม่ให้ทีครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. โหลด Part 1 Part 2 และ Part 4 โหลดไม่ได้ครับ ไม่มีไฟล์ ช่วยแก้ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 21. แล้วก็ Part 8 ก็โหลดไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. Hi Dear,
  I m Mike Anderson and i want to advertise my ad on ur site.
  I m a supportive advertiser of Adlock.in and there are alot of sites running in our network.
  Our policy of paying in advance to our Publishers is make us prominent then other competitors.
  Plz reply me on my email address for further procedures..thanks
  mike.adlock.in@gmail.com

  ตอบลบ
 23. โหลดยังไงครับ ไม่เห็นมีอะไรให้โหลดเลยครับพี่ หรือว่าไฟล์โดนลบไปแล้วอ่ะครับ อยากได้มากครับ ขอบคุรครับ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2556 23:29

  เมื่อไหร่จะโหลดได้เหมือนเดิมอะครับ

  ตอบลบ
 25. แล้วมัน support อะไรบ้างครับ พวกการ์ดจออะไรแบบนี้ด้วยหรือป่าวครับผมเคยลงกับโนตบุ๊กแต่มันไม่ต้องใช้ไดว์เวอร์การ์ดจอครับ

  ตอบลบ
 26. พี่ครับ ผมกดโหลดแล้วมันขึ้นว่า ไม่พบไหล์นี้อยู่ในระบบครับ
  อัพใหม่ได้ไหมครับ...

  ตอบลบ
 27. @min ช่วยอัพ Part5/6/8 ให้หน่อยครับผม

  ตอบลบ
 28. ตอนนี้โหลดไม่ได้แล้วอ่ะครับพี่แอดมิน....--"

  ตอบลบ
 29. โหลดไม่ได้แล้ว TwT เศร้า อยากลอง 555+

  อัพใหม่ทีครับ T/\T หลังสงกรานต์ก็ได้

  ตอบลบ
 30. กลับมาแล้วครับผม แก้ไขไฟล์ให้ครบทุก part สามารถโหลดได้ปกติแล้วครับ ขออภัยในความล่าช้าด้วยครับ :)

  ตอบลบ
 31. กะลังโหลดครับจะเอาลงโน๊ตบุ๊ก แล้วจะมาบอกนะคร้าบบบ
  ขอบคุณสัมหรับความพยามนะคร้าบบบ

  ตอบลบ
 32. เครื่องผมทั้งเครื่อง มาจาก Archware ครับ ขอบคุณมากสำหรับน้ำใจครับ

  ตอบลบ
 33. ติดตั้งใส่ external แทน USB flashdrive ได้ไหม

  ตอบลบ
 34. ใช้งานได้ 100% นะคร้าบบบ อัพเดทเพิ่มได้ทุกอย่างไม่มีสดุด ^___^
  ตอนแอ้กทีฟ ก้ดูดีดีนะครับ
  ขอบคุณมากนะคร้าบบบบบบบบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือพอเราลงเท่ากับเราล้างเครื่องใหม่มั้ยตัวเอง

   ลบ
 35. จะเป็นกำลังใจให้คุณ
  Nemesis@Archware ต่อไปนะครับ สู้สู้ อิอิ

  ตอบลบ
 36. แตกไฟล์แล้วมันขึ้นว่า ! CRC failed in the encrypted file Windows 8 AIO 18in1 x64x86 All Edition Jan 2013\Win8AIO-18in1-x64-x86-en-US-DaRT8-Jan2013.iso (wrong password ?) ผมลองพิมพาสเองก็แล้วก็อปเอาก็แล้วมันไม่ได้อ่าครับ มันแตกไฟล์อื่นได้ครับแต่ไฟล์.isoมันไม่ได้อยู่อันเดียว ช่วยหน่อยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เป็นเหมือนกันครับ T T

   ลบ
 37. ขอบคุณมากครับ โหลดได้ครบทุก Part แตกไฟล์ได้ปกติ

  ตอบลบ
 38. พี่ครับผมลง แล้วจอดำอ่าคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พี่ครับเสปค คอมนี่เกี่ยวไหมคับ เพราะผมลงคอมตัวเองได้ แต่ลงคอมเพื่อนไม่ได้

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2556 14:54

  ขอบคุณมากคับโหลดเสร็จแล้ว...ลงเรียบร้อยใช้ดีทีเดียวคับ

  ตอบลบ
 40. ขอบคุณมากสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันค๊าบ ^^

  ตอบลบ
 41. เครื่ง acer ครับ ลงวินโดว์8 แล้วอยาก จะลองลงวินโดว์ใหม่แล้วกดF12 ไม่ได้ กด F อะไรก็ไม่ได้ทำไงีครับ

  ตอบลบ
 42. เอา win8 ตัวนี้ ลง flash drive 8 GB ได้มั๊ยครับ

  ตอบลบ
 43. ใช้รหัสตัวนี้ Nemesis@Archware แตกไฟล์ไม่ได้ มันฟ้องว่าไฟล์เสียหรือรหัสผ่านผิดครับ แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 44. แตกไฟล์ได้แล้ว ต้องซ่อมไฟล์ที่1และที่4ก่อน ถึงจะแตกไฟล์ได้ครับ แต่ให้ดีสั่งซ่อมมันทุกไฟล์เลยดีกว่า ^^ ขอบคุณ Archware ด้วยนะครับที่หาของดีๆมาฝากกัน

  ตอบลบ
 45. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 46. ขอ Part3 ด้วยครับ ตอนนี้โหลดไม่ได้แล้ว

  ตอบลบ
 47. ถ้าเราลงวินโดว์ 8 เท่ากับเราล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่ใช่มั้ยคับ

  ตอบลบ
 48. Thx มากมายครับ
  ขอเก็บละน้า

  ตอบลบ
 49. ขอบคุณ กำลังโหลด

  ตอบลบ
 50. part3...ทำไมมันช้ากว่าpartอื่นมากมาย....ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 51. เยี่ยมยอดไปเลยคับ !!!

  ตอบลบ
 52. Part3 โหลดไม่ได้แล้วคับ ช่วยอัพใหม่ให้ด้วยนะคับ

  ตอบลบ
 53. Part3 โหลดไม่ได้แล้วคับ ช่วยอัพใหม่ให้ด้วยนะคับ

  ตอบลบ
 54. Download | PART 3 ไม่ได้ครับ ช่วยกรุณาแก้ไขให้ใหม่ด้วยครับ
  ขอบคุณล้วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 55. Download | PART 3 ยังโหลดไม่ได้ครับ ช่วยกรุณาแก้ไขให้ใหม่ด้วยครับ
  ขอบคุณล้วงหน้าครับ - See more at: http://archware.blogspot.com/2013/03/windows-8-build-9200-aio-18in1-x86x64.html#sthash.1qeKQzi7.dpuf

  ตอบลบ
 56. ลงยังไงหรอครับ how to installของผมเป็นภาษาเอเลี่ยน

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...